Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy

ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ogłoszono 28.11.2019r

OGLOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

REGULAMIN

ZMIANA REGULAMINU

1. Oferta dla fizjoterapeuty

2.Oferta dla lekarza stawka za godzinę

3. Oferta dla pielęgniarki

4. Oferta dla lekarza stawka za punkt

5. Załącznik   - Ewidencja czasu udzielanych świadczeń

 

 

 

 

Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy

ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ogłoszono 11.09.2019r

OGLOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

REGULAMIN

ZMIANA REGULAMINU

1. Oferta dla fizjoterapeuty

2.Oferta dla lekarza stawka za godzinę

3.Oferta dla lekarza stawka za punkt

4.Załącznik - Ewidencja czasu udzielanych świadczeń

 

 

 

 

Rada Nadzorcza

Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

wpisanego w dniu 6 września 2013 r. do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000476231,

posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 5272699583, kapitał zakładowy 70 155 000 zł, zwanej dalej „Spółką”,

zaprasza

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

i za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tych sprawozdań.

Wymagany termin przeprowadzenia badania:

do dnia 31 marca 2020 r. w przypadku sprawozdania za rok 2019

oraz do dnia 31 marca 2021 r. w przypadku sprawozdania za rok 2020

Załącznik:

Treść ogłoszenia

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Treść ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Prezes Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa,

ogłasza konkurs ofert na "udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie

opisu zdjęc radiologicznych w trybach planowym i pilnym"

treść ogłoszenia

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Prezes Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa,

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego.

Treść ogłoszenia

 

 

    

Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy

ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ogoszono 05.06.2019r

OGLOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

REGULAMIN

ZMIANA REGULAMINU

1. Oferta dla fizjoterapeuty

2. Oferta - dla lekarza - stawka za procedurę

3.Oferta dla lekarza stawka za punkt

4. Oferta dla pielęgniarki - stawka godzinowa

5. Załącznik   - Ewidencja czasu udzielanych świadczeń

 

 

 

 

Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w  Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy

ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ogłoszono 11.02.2019

OGLOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

REGULAMIN

ZMIANA REGULAMINU

1. Oferta - stawka za procedurę

2. Oferta - wynagr. za punkt rozliczeniowy z NFZ

3. Oferta dla fizjoterapeuty

4. Oferta dla lekarza - stawka godzinowa

5. Oferta dla pielęgniarki - stawka godzinowa

6. Załącznik   - Ewidencja czasu udzielanych świadczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w  Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy

ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ogłoszono 10.12.2018

OGLOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

REGULAMIN

ZMIANA REGULAMINU

1. Oferta dla lekarza - stawka godzinowaOferta dla lekarza - stawka godzinowa

2. Oferta dla lekarza stawka za biopsje i inneOferta dla lekarza stawka za biopsje i inne

3. Oferta dla lekarza stawka za pełnopłatneOferta dla lekarza stawka za pełnopłatne

4. Oferta dla lekarza stawka za punktOferta dla lekarza stawka za punkt

5. Oferta dla lekarza stawka za usg

6. Oferta dla pielęgniarki - stawka godzinowa Oferta dla pielęgniarki - stawka godzinowa 

7. Oferta dla pielęgniarki działaność- stawka godzinowaOferta dla pielęgniarki działaność- stawka godzinowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w  Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy

ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ogłoszono 19.10.2018

OGŁOSZENIE   

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

1 Regulamin konkursu

2. Zmiana regulaminu

3. Ogólny wzór umowy o udzielenie zamówienia

4. Ewidencja czasu udzielanych świadczeń

5. Wzór oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w  Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy

ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ogłoszono 16.07.2018

OGŁOSZENIE   ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA