Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w  Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy

ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ogłoszono 19.10.2018

OGŁOSZENIE   

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

1 Regulamin konkursu

2. Zmiana regulaminu

3. Ogólny wzór umowy o udzielenie zamówienia

4. Ewidencja czasu udzielanych świadczeń

5. Wzór oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w  Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy

ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ogłoszono 16.07.2018

OGŁOSZENIE   ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA