wiktor2

Już od 45 lat świadczymy usługi medyczne. Organem założycielskim Centrum ATTIS Sp. z o.o. jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Usługi medyczne w Centrum ATTIS Sp. z o.o. są BEZPŁATNE dla osób ubezpieczonych w NFZ. Udzielamy też świadczeń z zakresu MEDYCYNY PRACY i INNYCH ODPŁATNYCH.

Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą przy
ul. Górczewskiej 89, zapewnia Pacjentom oraz Klientom Instytucjonalnym kompleksowe usługi medyczne, w tym medycynę pracy. Posiadamy pięć ogólnodostępnych Poradni Lekarskich na terenie Warszawy, Centrum Opieki nad Rodziną oraz Szpital Opieki Krótkoterminowej. 

 

Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i do korzystania z naszych usług.

 

Wiktor Masłowski
Prezes Zarządu Centrum ATTIS Sp. z o.o.

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 2013 nadal Prezes Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
 • w Warszawie
 • 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • 1999- 2013 Dyrektor Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „Attis”w Warszawie
 • 1999 – Konsultant Systemów Medycznych - Philips
 • 1998-1999 Dyrektor Ośrodka Opieki Zdrowotnej Telewizji Polskiej S.A.
 • 1996-1998 Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej i Przekształceń Systemowych w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej
 • 1995-1996 Dyrektor Biura Przekształceń Systemowych w Ochronie Zdrowia w MZiOS
 • 1994-1995 Wicedyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej i Lecznictwa w MZiOS
 • 1990-1994 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żywcu
 • 1987-1990 Asystent Działu Anestezjologii i Reanimacji Szpitala Rejonowego w Żywcu
 • 1983-1987 Młodszy Asystent w Dziale Anestezjologii i Reanimacji Szpitala Onkologiiw Szczecinie

 

Wykształcenie

 • 2014 Szkoła Główna Handlowa, podyplomowe studium zarządzania podmiotem leczniczym jako spółką kapitałową
 • 2001 Szkoła Główna Handlowa, podyplomowe studium ubezpieczeń
 • 1997 Galilejski Uniwersytet w Izraelu, specjalizacja w zakresie zarządzania zdrowiem
 • 1995 Narodowa Akademia Obrony – wyższy kurs obronności
 • 1994 Uniwersytet Warszawski, Specjalizacja z Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk Gospodarczych - Studia Podyplomowe
 • 1988 Anestezjologia i Intensywna Terapia - I stopień specjalizacji
 • 1974-1982 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Wydział Lekarski - lekarz \ medycyny

 

W okresie studiów pełniłem następujące funkcje :

 • przewodniczący Komisji Kultury Rady Uczelnianej SZSP w PAM (5 lat) w Szczecinie
 • przewodniczący Środowiskowej Rady Klubów Studenckich (3 lata) w Szczecinie
 • Sekretarz ds. spraw zagranicznych Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Szczecinie (3 lata)
 • Kierownik Kina studenckiego w Szczecinie (3 lata).

 

Funkcje Publiczne:

 • Ekspert ds. Ochrony Zdrowia Business Center Club (2009 – nadal)
 • Konsultant Prezydenta RP ds. reformy ochrony zdrowia (1998-2003);
 • Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej(od 1998 –z wyłączeniem 2003-2004);
 • Doradca Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich (2001-2003);
 • Członek Zespołu ds. usług publicznych Komisji Trójstronnej (2001-2003);
 • Członek Zespołu Społeczno-Zawodowego przy Ministrze Zdrowia (2001-2003);
 • Członek Wojewódzkiego Zespołu Dialogu Społecznego (2002-2003);
 • Sekretarz Rady Nadzorczej Centrum Systemów Medycznych S.A. (2002 – do 17.03.2004)

 

Publikacje:

 • system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • przekształcenie zakładów samodzielnych w spółki kapitałowe
 • zasady tworzenia biznes planu i negocjowania umów z kasą chorych
 • publikacja dotycząca zasad tworzenia zakładów samodzielnych
 • publikacja z zakresu reformy opieki zdrowotnej na łamach Służby Zdrowia, Monitora Zdrowia i Zdrowia Publicznego

 

W roku 1994 i w 1995r. otrzymałem tytuł "Menadżera Roku"
nadawany przez Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej
za wybitne osiągnięcie w zakresie zarządzania opieką zdrowotną.