„Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet – adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy STTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego”                                        

 Kwota dotacji:
5 935 769,74 zł

  
  Pierwsza w Polsce Nowoczesna Kompleksowa Opieka Onkologiczna Kobiet

Czytaj...
Galeria...

2016 r.

  1. E-zdrowie dla Mazowsza (kontynuacja)

kwota dotacji 37 198,00 zł.

  1. Zakup aparatury i sprzętu medycznego (wideogastroskop, system monitorowania EKG i RR metodą Holtera, samodzielny skaner laserowy, aparat do krioterapii rehabilitacyjnej, aparat do ultradźwięków z dwiema głowicami, wanna do masażu kończyn dolnych).

kwota dotacji 240 679,14 zł.

  1. Zakup kardiomonitorów

kwota dotacji 40 120,27 zł.

  1. Zakup zintegrowanego systemu przywoławczego dla pacjenta i centrali telefonicznej

kwota dotacji 360 000,00 zł.

2015 r.

Zakup wyposażenia dla Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. (Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem, obrazowaniem 3D/4D do badań położniczo-ginekologicznych, defibrylator, myjnia – dezynfektor do narzędzi chirurgicznych, nóż ultradźwiękowy do cięcia i koagulacji tkanek, myjnia ultradźwiękowa, diatermia chirurgiczna, diatermia endoskopowa, sterylizator plazmowy, UNIT dentystyczny, przenośny aparat ultrasonograficzny).

kwota dotacji 816 919,00 zł.

2014 r.

  1. Dostosowanie wejścia do budynku przy ul. Nowogrodzkiej 89 dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem platformy podnoszącej pionowej

kwota dotacja 64 000,00 zł.

  1. Termomodernizacja i wymiana oświetlenia w budynku Przychodni przy ul. Śliskiej 5

kwota dotacji 280 610,89 zł.

2013 r.

Projekt i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

kwota dotacji 193 126,33 zł.