Postępowania aktualne:

Czynności pomocnicze przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego        Ogłoszenie        RIWZ        RIWZ-word        Załącznik nr 2 do RIWZ       

Kompleksowe utrzymanie czystości i dezynfekcja pomieszczeń        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word         Zawiadomienie o zmianie SIWZ        Zmieniony załacznik nr 5 do SIWZ         Pytania i odpowiedzi        Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ                     

Materiały medyczne II dla Zakładu Chirurgii Ogólnej        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 2 do SIWZ       Pytania i odpowiedzi        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia         Protokół z otwarcia ofert     Zawiadomienie o wyborze oferty               

Materiały medyczne dla Zakładu Chirurgii Ogólnej w podziale na 14 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 2 do SIWZ    Pytania i odpowiedzi       Pytania i odpowiedzi II        Protkół z otwarcia ofert     Sprostowanie do Protokołu z otwarcia ofert           Zawiadomienie o wyborze w zakresie zadań nr 1-12 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie nr 13        Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania nr 14       

Produkty lecznicze II w podziale na 6 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 2 do SIWZ        Pytania i odpowiedzi        Zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ       Informacja o zmianie terminu składania ofert        Zawiadomienie o zmianie SIWZ         Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ         Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ      Protokół z otwarcia ofert        Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadań nr 1,2,3,4,4a i 6 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 5               

Materiały jednorazowego użytku w podziale na 11 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 5 do SIWZ       Pytania i odpowiedzi       Pytania i odpowiedzi II    Pytania i odpowiedzi III        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia          Protkół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadań 1-10       Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadania nr 11       

Dostawa urządzeń medycznych w podziale na 2 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Zał. nr 2 do SIWZ        Zał. nr 3 do SIWZ        Zał. nr 9 do SIWZ        Zał. nr 10 do SIWZ        Zał. nr 11 do SIWZ        Zał. nr 12 do SIWZ        Pytania i odpowiedzi        Informacja o zmianie terminu składania ofert        Zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ        Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ        Protokół z otwarcia ofert        Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadania nr 1       Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadania nr 2

Aparat USG do trójwymiarowego obrazowania        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 4 do SIWZ        Załącznik nr 4 do SIWZ-word        Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania     

Sprzęt i drobny asortyment komputerowy        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 4 do SIWZ       Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Materiały medyczne II w podziale na 3 zadania        Ogłoszenie      SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 5 do SIWZ       Pytania i odpowiedzi       Protokół z otwarcia ofert     Zawiadomienie o wyborze ofert        Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze ofert       

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu zdjęć radiologicznych wykonywanych w trybach planowym i pilnym        Ogłoszenie        RKO        RKO-word       Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania       

Zestawy operacyjne w podziale na 4 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 5 do SIWZ      Pytania i odpowiedzi        Pytania i odpowiedzi II       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadań nr 1,2,3 i 4       

Materiały medyczne w podziale na 4 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 5 do SIWZ       Pytania i odpowiedzi       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze ofert       

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w podziale na cztery zadania        Ogłoszenie        RKO        RKO-word        Załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do RKO           Ogłoszenie o odwołaniu postępowania  

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych        Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia              

 Produkty lecznicze i wyroby medyczne w podziale na 17 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 7 do SIWZ      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia        Pytania i odpowiedzi        Zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ        Zmieniony załącznik nr 7 do SIWZ       Protokół z otwarcia ofert        Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadań nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16 i 17 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 12       Wzór oświadczenia w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą (w zakresie zad. nr 1, 3, 8, 9, 14, 16 i 17)       

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 5 do SIWZ     Pytania i odpowiedzi        Zmieniony zał. nr 5 do SIWZ       Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia        Pytania i odpowiedzi II        Zmieniony zał. nr 5 do SIWZ (2)        Protokół z otwarcia ofert    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania          

 Leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w podziale na 7 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 2 do SIWZ      Odpowiedzi na pytania        Zmieniony zał. nr 1 do SIWZ        Zmieniony zał. nr 1 do SIWZ-word        Zmieniony zał. nr 4 do SIWZ      Odpowiedzi na pytania II         Odpowiedzi na pytania III      Protokół z otwarcia ofert        Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadań nr 1, 6 i 7 i o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr 2, 3, 4 i 5       

Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i dostawy prac protetycznych        Ogłoszenie       RKO        RKO-word        Załączniki nr 2, 7, 9 i 12 do RKO           Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania             

Materiały medyczne III w podziale na 7 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania        Zmiana treści ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania 2        Zmieniony zał. nr 5 do SIWZ       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie zad. nr 1 i 7         Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadań nr 2,3,4,5 i 6                  

Szczepionki w podziale na 5 zadań         Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 2 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania        Załącznik nr 2 do SIWZ - poprawiony        Załącznik nr 4 do SIWZ - zmieniony       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zad. nr 3       Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadań nr 1, 2, 4 i 5       

Produkty lecznicze II w podziale na 5 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 2 do SIWZ       Klauzula informacyjna z art. 13 RODO       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr 4 i 5      Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadań nr 1, 2 i 3       

Modernizacja szybów windowych i wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 10 do SIWZ      Odpowiedzi na pytania       Zmiana treści ogłoszenia       Zmiana treści SIWZ        Zmieniony zał. nr 9 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania 2        Zmieniony zał. nr 4 do SIWZ       Zmiana treści SIWZ        Zmieniony zał. nr 1 do SIWZ       Zmieniony zał. nr 1 do SIWZ-word       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       Wzór oświadczenia w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą-word     Wzór oświadczenia w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą       

Materiały medyczne dla Zakładu Chirurgi Ogólnej w podziale na 20 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 2 do SIWZ               Odpowiedzi na pytania              Odpowiedzi na pytania 2        Zmieniony zał. nr 2 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania 3       Protokół z otwarcia ofert       Klauzula informacyjna z art. 13 RODO       Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 19       Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadań nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 i 20      

Produkty lecznicze w podziale na 4 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 2 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania       Odpowiedzi na pytania 2        Załącznik nr 2 do SIWZ - zmieniony       Odpowiedzi na pytania 3       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie zad. nr 1 i 2       Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zad. nr 3 i zad. nr 4       

Materiały medyczne II w podziale na 10 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 5 do SIWZ      Odpowiedzi na pytania     Odpowiedzi na pytania 2            Protokół z otwarcia ofert     Zawiadomienie o wyborze ofert oraz o unieważnieniu w zakresie zadań nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9       Wzór oświadczenia w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą (w zakresie zad. nr 3 i 10)       Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadań nr 3 i 10       

Materiały medyczne w podziale na 13 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 5 do SIWZ       Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia       Odpowiedzi na pytania     Ogłoszenie o zmianie ogloszenia        Odpowiedzi na pytania 2        Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ         Protokół z otwarcia ofert      Zawiadomienie o wyborze ofert       

Produkty lecznicze w podziale na 12 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 7 do SIWZ      Odpowiedzi na pytania        Zmieniony załącznik nr 7 do SIWZ        Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty       Zawiadomienie o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części -zadania nr 1 i 8       Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części-zadania nr 1 i 8 po powtórzonych czynnościach       

Kompleksowe usługi w zakresie prania oraz z systemu RFID bielizny szpitalnej oraz odzieży ochronnej        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Załącznik nr 9 do SIWZ       Zmiana treści SIWZ        Zmiana treści ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania        Zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Żywienie pacjentów Centrum ATTIS Sp. z o.o.        Ogłoszenie        RIWZ        RIWZ-word        Załącznik nr 1 do OPZ - rzuty pomieszczeń       Pytania i odpowiedzi       Zmiana treści ogłoszenia       Pytania i odpowiedzi 2        Zmieniony załącznik nr 1 do RIWZ        Zmieniony załącznik nr 1 do RIWZ-word         Protokół z otwarcia ofert          Zawiadomienie o wyborze oferty          Informacja o udzieleniu zamówienia       

 Ochrona osób i mienia w obiektach Centrum leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.        Ogłoszenie        RIWZ        RIWZ - word        Załącznik nr 2 do RIWZ       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       Informacja o udzieleniu zamówienia       

Rękawice diagnostyczne i chirurgiczne w podziale na 4 pakiety        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word        Załącznik nr 5 do SIWZ       Zmiana treści ogłoszenia        Pytania i odpowiedzi 1     Pytania i odpowiedzi 2        Zmiana treści ogłoszenia 2             Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ     Protokół z otwarcia ofert      Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części-pakietu nr 2 i 3          Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części-pakietu nr 1 i 4            

Ochrona osób i mienia w obiektach Centrum Lecznicz-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.        Ogłoszenie        RIWZ        RIWZ - word        Załącznik nr 2 do RIWZ       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania       

Materiały opatrunkowe w podziale na 6 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word        Załącznik nr 5 do SIWZ       Zmiana treści ogłoszenia       II Zmiana treści ogłoszenia        Pytania i odpowiedzi        Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ        Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ - word        Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty       

Okulistyczny aparat ultrasonograficzny        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word       Zmiana treści ogłoszenia       Protokół z otwarcia ofert      Zawiadomienie o wyborze oferty

Szczepionki w podziale na 2 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word        Załącznik nr 5 do SIWZ       Zmiana treści ogłoszenia        Pytania i odpowiedzi        Zmieniony zał. nr 5 do SIWZ       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Sprzęt i drobny asortyment komputerowy        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word        Załącznik nr 5 do SIWZ       Zmiana treści ogłoszenia       Pytania i odpowiedzi       Zmieniony Załącznik nr 6 do SIWZ        Zmieniony Załącznik nr 6 do SIWZ - word       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word        Załacznik nr 5 do SIWZ       Zmiana treści ogłoszenia       Pytania i odpowiedzi       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostyki obrazowej        Ogłoszenie        RKO       RKO - word        Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 11, 13b, 13c i 15 do RKO       Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania       

Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet-adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego ATTIS Sp. z o. o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakupu specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego -  wyposażenie medyczne        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word        Załącznik nr 2 do SIWZ       Pytania i odpowiedzi       Pytania i odpowiedzi 2       Pytania i odpowiedzi 3       Pytania i odpowiedzi 4       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zad. nr 1, 2 i 3       

Materiały do sterylizacji w podziale na 4 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word        Załącznik nr 5 do SIWZ        Zmiana treści ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania        Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Materiały medyczne dla ZCHO w podziale na 9 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word        Załącznik nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania       Protokół z otwarcia ofert             Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9       

Dostawa i instalacja diatermii krótkofalowej wysokiej częstotliwości - 2 szt.        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word       Pytania i odpowiedzi        Zmiana treści ogłoszenia       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet-adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego ATTIS Sp. z o. o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakupu specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego -  wyposażenie medyczne   Ogłoszenie    SIWZ    SIWZ - word        Zał. nr 2 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania        Zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ        Zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ - word       Odpowiedzi na pytania 2        Zmieniony zał. nr 3 do SIWZ        Zmieniony zał. nr 3 so SIWZ - word       Odpowiedzi na pytania 10.05.2017 r.        Ostatnia strona odpowiedzi na pytania z podpisem 10.05.2017 r.        Zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ 10.05.2017 r.        Zmieniony załacznik nr 3 do SIWZ - word 10.05.2017 r.        Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ 10.05.2017 r.       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania       

Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w podziale na 8 części        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ -word        Zał. nr 2 do SIWZ       Pytania i odpowiedzi        Zmieniony zał. nr 3 do SIWZ      Zmieniony zał. nr 3 do SIWZ-word       Zmieniony zał. nr 4 do SIWZ         Protokół z otwarcia ofert        Zawiadomienie o wyborze oferty       

Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet-adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego ATTIS Sp. z o. o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakupu specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego       Ogłoszenie         SIWZ        SIWZ-word         Zał. nr 9 do SIWZ        Zał. nr 9.1.1 do SIWZ        Zał. nr 9.1.2 do SIWZ        Zał. nr 9.1.3 do SIWZ     Zał. nr 9.2 do SIWZ         Pytania i odpowiedzi       Zmiana treści SIWZ        Zmiana treści ogłoszenia      Protokół z otwarcia ofert              Zawiadomienie o wyborze oferty       

Materiały medyczne II w podziale na 8 pakietów        Ogłoszenie        SIWZ        Załącznik nr 5 do SIWZ        SIWZ-word      Odpowiedzi na pytania    Zmiana treści ogłoszenia        Zawiadomienie o zmianie        Zmieniony zał. nr 5 do SIWZ - pakiet nr 8        Protokół z otwarcia ofert      Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów nr 1,2,3,4,5,6,7     Wzór oświadczenia o przedłużenie terminu związania ofertą       Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 8            

Produkty farmaceutyczne w podziale na 8 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        Załącznik nr 5 do SIWZ        SIWZ-word       Zmiana treści ogłoszenia    Odpowiedzi na pytania        zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ        zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ       Protokół z otwarcia ofert          Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania nr 2, 5, 6, 7 i 8       Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania nr 1, 3 i 4       Wzóz oświadczenia o przedłużenie terminu składania ofert       

Kompleksowe utrzymanie czystości i dezynfekcja pomieszczeń, transport wewnętrzny oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 8 do SIWZ        SIWZ-word        Zał. nr 8 do SIWZ-word       Zawiadomienie o odwołaniu        Kopia odwołania       Odpowiedzi na pytania        Zmieniony zał. nr 2 do SIWZ        Zmieniony zał. nr 2 do SIWZ-word        Zmieniony zał. nr 5 do SIWZ        Zmieniony zał. nr 6 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania-sprostowanie        Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Wykonanie kompleksowego utrzymania czystości środkami czystości i dezynfekcji zapewnionymi przez Wykonawcę        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ -word       Odpowiedzi na pytania        Zmieniony zał. nr 1 do SIWZ       Protokół z otwarcia ofert        Zawiadomienie o wyborze oferty       

Materiały medyczne w podziale na 24 pakiety        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Zał. nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania   Protokół z otwarcia ofert           Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów nr 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24       Wniosek o przedłużenie ważności ofert w zakresie pakietów nr 1,3,8,9,10,11,13,14,15,16,20        Oświadczenie wzór      Odpowiedź na informację Wykonawcy    Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów nr 1,3,8,13,15,16      Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów nr 10,11,14        Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów nr 9,20           

Żywienie pacjentów Centrum ATTIS Sp. z o. o.        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word      Odpowiedzi na pytania       Odpowiedzi na pytania 2       Odpowiedzi na pytania 3        Zmiana treści ogłoszenia      Protokół z otwarcia ofert        Zawiadomienie o wyborze oferty       

Wykonanie kompleksowego utrzymania czystości środkami czystościi dezynfekcji zapewnionymi przez Wykonawcę        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word       Zał. nr 9 do SIWZ        Pytania i odpowiedzi       Zmiana SIWZ w zał. nr 7       Ptania i odpowiedzi 2       Zmiana SIWZ        Zmieniony zał. nr 1 do SIWZ        Zmieniony zał. nr 1 do SIWZ - word        Zmieniony zał. nr 6 do SIWZ        Zmieniony zał. nr 7 do SIWZ        Zmiana treści ogłoszenia       Zmiana treści ogłoszenia 2        Zawiadomienie - zmiana SIWZ        Zmieniony zał. nr 7 do SIWZ - wersja ostateczna      Protokół z otwarcia ofert    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania            

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w podziale na 3 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word     Odpowiedzi na pytania        Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze       

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w podziale na 11 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word       Odpowiedzi na pytania       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze       Zawiadomienie o wyborze w zakresie zadania nr 3 i nr 6       

Przeglady i naprawy sprzętu medycznego        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        zał. nr 9 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       Zawiadomienie o wyborze oferty - sprostowanie       

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w podziale na 6 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word       Odpowiedzi na pytania       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Zakup i instalacja zintegrowanego systemu przywoławczego dla pacjenta i centrali telefonicznej PABX    Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word   Załącznik do SIWZ - rzuty obiektu         Zmiana treści ogłoszenia       Odpowiedzi na pytania       Protokół z otwarcia ofert       Zawiadomienie o wyborze       

Zakup i instalacja 5 stanowiskowego systemu monitorowania pacjenta        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ -word     Pytania i odpowiedzi        Pytania i odpowiedzi 2        Zmiana ogłoszenia    Zmiana zał. nr 5 do SIWZ        Zmieniony zał. nr 5 do SIWZ        Zmieniony zał. nr 5 do SIWZ - word           Zawiadomienie o wyborze       

Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych    Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ -word        Zał. nr 5 do SIWZ       Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ        SIWZ po zmianie        SIWZ po zmianie -word      Zawiadomienie o wyborze oferty

Szczepionki w podziale na 2 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Zał.nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania       Zawiadomienie o wyborze       

Zakup i instalacja zintegrowanego systemu przywoławczego dla pacjenta i centrali telefonicznej PABX        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word   Załącznik do SIWZ - rzuty obiektu    Pytania i odpowiedzi       Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania       

Materiały opatrunkowe i medyczne        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word        Zał. nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania       Zawiadomienie o wyborze       

Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostyki obrazowej        Ogłoszenie        RKO        RKO - word        Zał. nr 1, 2, 3, 4, 11, 13b, 13c i 15 do RKO      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania       

Implanty, śruby i druty Kirschnera        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Zał. nr 5 do SIWZ    Odpowiedzi na pytania         Zawiadomienie o wyborze oferty

Sprzęt i drobny asortyment komputerowy        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Zał. nr 5 do SIWZ       Zawiadomienie o wyborze oferty

Przeglady i naprawy sprzętu medycznego        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Zał. nr 8 do SIWZ       Zmiana treści ogłoszenia    wniosek o przedłużenie ważności ofertwniosek o przedłużenie ważności ofert       Oświadczenie wzór       Zawiadomienie o wyborze oferty     

Świadczenie kompleksowe usług pomocniczych przy pacjencie        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word       Zmiana SIWZ        Zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ    odpowiedzi na pytania     Zawiadomienie o wyborze oferty            

Szwy chirurgiczne, staplery, hemostatyki - w podziale na 12 pakietów        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Zał. nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Sp. z o.o.        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word       Odpowiedzi na pytania       Zawiadomienie o wyborze       

Płyny infuzyjne        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word        Zał. nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania      Zawiadomienie o wyborze oferty              

Zestawy operacyjne w podziale na 3 zadania        Ogłoszenie       SIWZ      SIWZ-word        Zał. nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania    Zawiadomienie o wyborze oferty          

Produkty farmaceutyczne w podziale na 8 zadań        Ogłoszenie       SIWZ      SIWZ-word    Zał. nr 5 do SIWZ     Odpowiedzi na pytania       poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ        Poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ        Zawiadomienie o wyborze oferty       

Przenosny aparat ultrasonograficzny        Ogłoszenie        SIWZ       SIWZ-word       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Wykonanie kompleksowego utrzymania czystości środkami czystosci i dezynfekcji zapewnionymi przez Wykonawcę        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word       Zmiana treści ogłoszenia        Uzupełniony zał. nr 7 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania       Informacja - zmiana        Zał. nr 7 do SIWZ - zmaina       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Materiały medyczne jednorazowego użytku w podziale na 9 zadań        Ogłoszenie        SIWZ       Zał. nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania     Zawiadomienie o wyborze oferty         

Ochrona osób i mienia w obiektach Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Dostawa urzadzeń medycznych w podziale na 2 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ-word       Odpowiedzi na pytania        Zmiana treści ogłoszenia w zakresie zad. nr 1       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych        Ogłoszenie      SIWZ    Zał. nr 5 do SIWZ          Zawiadomienie o wyborze oferty

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Centrum Leczniczo-rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.   Ogłoszenie    SIWZ   Zmiana treści ogłoszenia   Odpowiedzi na pytania   Zał. nr 1 i 7 do SIWZ  Zał. nr 8 do SIWZ   Zmiana treści ogłoszenia  Zawiadomienie-zmiana treści SIWZ 
Zawiadomienie o wyborze ofety w zakresie zadania 2 i 3           Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania nr 1                                                            

Dostawa urządzeń medycznych w podziale na 10 zadań.       Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ - word        Zał. nr 5 do SIWZ       Zał. nr 5 do SIWZ - word        Odpowiedzi na pytania       Odpowiedzi na pytania 2       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Termomodrnizacja budynku przychodni przy ul. Nowogrodzkiej 62a        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 8 i 9 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania        Zmiana treści ogłoszenia        SIWZ - zmiana        Zał. nr 8 i 9 do SIWZ - zmiana       Zawiadomienie o wyborze       Zawiadomienie o unieważnieniu       

Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzen wielofunkcyjnych         Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania        

Materiały medyczne dla zakładu Chirurgi Ogólnej w podziale na 3 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania      Zawiadomienie o wyborze oferty        

Meteriały medyczne dla Zakładu Chirurgii Ogólnej w podziale na 4 zadania.        Ogłoszenie       SIWZ       Zał. nr 5 do SIWZ     Zmiana treści ogłoszenia    Odpowiedzi na pytania        Zał. nr 5 do SIWZ - poprawiony        Zawiadomienie   Zawiadomienie o wyborze oferty           

Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne        Ogłoszenie       SIWZ       Zał. nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania        Odpowiedzi na pytania 2          Zał. nr 5 do SIWZ - poprawione zad. nr 2      Zawiadomienie o wyborze oferty              

Środki do dezynfekcji w podziale na 11 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        Zmiana treści ogłoszenia         Zmiana treści ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Postępowania zakończone:

Szczepionki w podziale na 2 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        Odpowiedzi na pytania         Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze oferty

Materiały opatrunkowe w podziale na 7 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        Załącznik nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze oferty       

Materiały eksploatacyjne do sterylizacji w podziale na 4 zadania        Ogłoszenie         SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ     Odpowiedzi na pytania          Zmiana treści ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania 2       Zawiadomienie o wyborze oferty        

Materiały medyczne jednorazowego użytku dal Zakładu Chirurgii Ogólnej        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Poprawiony zał. nr 4 do SIWZ       Zawiadomienie o wyborze oferty       

Materiały eksploatacyjne do sterylizacji w podziale na 6 zadań       Ogłoszenie        SIWZ        Załącznik nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Załącznik nr 5 do SIWZ poprawiony        Zawiadomienie o wyborze oferty

Sprzęt i drobny asortyment komputerowy        Ogłoszenie      SIWZ       Zał. nr 5 do SIWZ        Zawiadomienie o wyborze oferty

Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych i prowadzenia banku krwi w podziale na dwa zadania        Ogłoszenie        RKO        Zał. nr 1 i 2 do RKO        Zał. nr 3 do RKO        Zał. nr 12 do RKO       Odpowiedzi na pytania + zmiany w RKO       Zmieniony zał. nr 1 do RKO        Zawiadomienie-zmiana        Poprawiony zał. nr 1 do RKO       Zawiadomienie o wyborze       

Świadczenie kompleksowych usług pomocniczych przy pacjencie        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ- wersja edytowalna        Zawiadomienie o wyborze oferty       

 Żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Sp. z o. o.        Ogłoszenie        SIWZ       Odpowiedzi na pytania         Zawiadomienie o wyborze

Sprzęt i drobny asortyment komputerowy        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania

Sprzęt i drobny asortyment komputerowy        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ        Zał. nr 7 do SIWZ        Zmiana treści SIWZ        Poprawiony zał. nr 7 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Załącznik nr 7 do SIWZ - wersja ostateczna        Zawiadomienie o unieważnieniu       

Produkty farmaceutyczne w podziale na 8 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        Zał nr 5 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania       Poprawiony zał. nr 5        Poprawiony zał nr 4        Zmiana treści ogłoszenia       Zawiadomienie o wyborze        

Zestawy operacyjne w podziale na 3 zadania         Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ       Zmiana terminu otwarcia ofert       Odpowiedzi na pytania - modyfikacja SIWZ       Zał. nr 5 do SIWZ po zmianach       Zawiadomienie o wyborze       

Materiały medyczne w podziale na 7 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        Załącznik nr 5 do SIWZ      Odpowiedzi na pytania        Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ       Zmiana treści ogłoszenia       Sprostowanie        Zmiana treści ogłoszenia 2       Zmieniony SIWZ       Odpowiedzi na pytania cz. 2       Zawiadomienie o wyborze      

 Usługi serwisowe aparatury RTG w podziale na 2 części        Ogłoszenie        SIWZ       Odpowiedzi na pytania - modyfikacja SIWZ          Zmiana treści ogłoszenia         Odpowiedzi na pytania cz. 2        Zawiadomienie o wyborze

System obsługi poradni Centrum ATTIS Sp. z o. o.        Ogłoszenie        SIWZ       SIWZword       Zawiadomienie o wyborze       

Termomodernizacja i wykonanie oświetlenia w budynku poradni przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie        Ogłoszenie        SIWZ        Załączniki nr 8,9,10 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zał. nr 9.8 poprawiony        Odpowiedzi na pyt. cz. 2        Zawiadomienie o wyborze           

Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych          Ogłoszenie         SIWZ         Załącznik nr 5 do SIWZ      Zmiana treści ogłoszenia        Modyfikacja SIWZ      Modyfikacja SIWZ 2        Zmiana treści ogłoszenia-przesunięcie termin        Odpowiedzi na pytania-modyfikacja SIWZ         Zmiana treści ogłoszenia - modyfikacja SIWZ              

 Serwis aparatu RTG Kodak DR 7500        Ogłoszenie        SIWZ         Odpowiedzi na pytania          Odpowiedzi cz. 2         Zawiadomienie o wyborze                     

Konkurs ofert na badania diagnostyczne w podziale na 2 pakiety        Ogłoszenie, regulamin i warunki konkursu        Załączniki do konkursu        Zawiadomienie o wyborze

 Środki do dezynfekcji w podziale na 9 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        Załącznik nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Zakup i dostawa szczepionek w podziale na 2 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        Załącznik nr 6 do SIWZ        Zawiadomienie o wyborze 

 Materiały opatrunkowe w podziale na 7 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        Załącznik nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

 Świadczenie usług transportu sanitarnego        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ Word        Zawiadomienie o wyborze

Świadczenie kompleksowych usług pomocniczych przy pacjencie        Ogłoszenie        SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze oferty

Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ Word        Zał. nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Materiały do badań radiologicznych        Ogłoszenie        SIWZ word        Zał. nr 5 do SIWZ         Zawiadomienie o wyborze oferty

Płyny infuzyjne        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ Word        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS SP. z o. o.        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ word        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze        Ponowne zawiadomienie o wyborze

Wkręty interferencyjne do rekonstrukcji w podziale na 3 części        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ        SIWZ WORD        Zawiadomienie o wyborze

Badania diagnostyczne w podziale na 3 pakiety        Ogłoszenie, regulamin i warunki konkursu        Zawiadomienie o wyborze

Sprzęt komputerowy        Ogłoszenie        SIWZ        zał. nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania       Zmiana treści ogłoszenia        Zawiadomienie o wyborze

Konserwacja, przeglądy techniczne i testy bezpieczeństwa sprzętu medycznego        Ogłoszenie         SIWZ         Zał. nr 6 do SIWZ        SIWZ Word        Odpowiedzi na pytania        Zał. nr 6 do SIWZ word        Zawiadomienie o wyborze

System Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie ul. Górczewska 89        Ogłoszenie        SIWZ        Załączniki do SIWZ        SIWZ Word       Zmiana treści ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania        Ujednolicony projekt umowy        Modyfikacja SIWZ        Sprostowanie do odpowiedzi        Zmiana treści ogłoszenia 2        Modyfikacja SIWZ 2        Zawiadomienie o wyborze

Kompleksowe usługi w zakresie prania oraz wynajmu z systemem RFID bielizny szpitalnej        Ogłoszenie        SIWZ        Załączniki di SIWZ        Pytania i odpowiedzi         Zawiadomienie o wyborze

Zestawy operacyjne w podziale na 2 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Produkty farmaceutyczne w podziale na 8 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        Zał nr 5 do SIWZ         Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Artykuły dla stomatologii        Ogłoszenie        SIWZ        Zał nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia        Modyfikacja SIWZ        Zawiadomienie o wyborze

Ochrona osób i mienia w obiektach Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.        Ogłoszenie        SIWZ PDF        SIWZ WORD        Zawiadomienie o wyborze

Materiały medyczne - trzy zadania        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania cz.2        Zawiadomienie o wyborze

 Rękawice diagnostyczne i chirurgiczne        Ogłoszenie        SIWZ        Zał nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego I Meycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.        Ogłoszenie         SIWZ        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania        Odpowiedzi na pytania cz. 2        Modyfikacja SIWZ      Zawiadomienie o wyborze

Wydzielenie klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia do oddymiania w poradni ul. Nowogrodzka 62a        Ogłoszenie         SIWZ        Załączniki do SIWZ        SIWZ Word        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2        Odpowiedzi na pytania       Zał do odpowiedzi         Zawiadomienie o wyborze

Wydzielenie klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia do oddymiania w poradni ul. Śliska 5        Ogłoszenie        SIWZ        Załączniki do SIWZ        SIWZ Word        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia         Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2        Odpowiedzi na pytania        Zał do odpowiedzi        Zawiadomienie o wyborze

Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w szpitalu Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie ul. górczewska 89        Ogłoszenie        SIWZ        Załączniki do SIWZ        SIWZ Word        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania        Zał 11.11 modyfikacja        Rysunki w ormacie pdf        Zał 12 do SIWZ      Odpowiedzi na pytania cz. 2        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3        Zawiadomienie o wyborze        Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty        Unieważnienie postępowania

Usługa bankowa - Obsługa bankowa Centrum ATTIS polegająca na otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych, inwestowaniu wolnych środków na rachunkach pienięznych w walucie polskiej, prowadzeniu kart płatnicznych do rachunku podstawowego. Obsługa kredytu w rachunku bieżącym.        Ogłoszenie        SIWZ        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania        Załączniki do odpowiedzi        Zobowiązanie do zachowania poufności        Unieważnienie postępowania

Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ        Zawiadomienie o wyborze

Materiały do badań radiologicznych        Ogłoszenie        SIWZ        Zał nr 5 do SIWZ        Zał nr 7 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Konkurs ofert na badania diagnostyczne densytometrii        Ogłoszenie, regulamin i warunki konkursu ofert        Unieważnienie konkursu

Przesyłki listowe        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 10 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Zakup ambulansu drogowego        Ogłoszenie        SIWZ        SIWZ w wersji edytowalnej        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Szczepionki w podziale na 2 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 4 do SIWZ       Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie        Zawiadomienie o wyborze

Środki do dezynfekcji w podziale na 7 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 4 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania         Zawiadomienie o wyborze

Konkurs ofert na badania diagnostyczne dla pacjentów udzielającego zamówienia Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89        Ogłoszenie, regulamin i warunki konkursu ofert         Modyfikacja warunków konkursu ofert        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Opatrunki w podziale na 5 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        Zał.nr 4 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Obsługa prawna Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy Attis        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 4 do SIWZ        Zawiadomienie o wyborze        Uzupełnienie do zawiadomienia o wyborze

Transport sanitarny        Ogłoszenie        SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze  

 Materiały medyczne do zabiegów chirurgicznych - 3 zadania        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 4 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Zamaina wentylacji mechanicznej wywiewnej na wentylację z odzyskiem dla basenu leczniczo-rehabilitacyjnego        Ogłoszenie        SIWZ        Pytania i odpowiedzi        Zmiana treści ogłoszenia        Modyfikacja        Uzupełnienie zał. nr 4 do SIWZ        Zawiadomienie o wyborze        Sprostowanie zawiadomienia o wyborze

Leasing finansowy na zakup 2 samochodów osobowych        Ogłoszenie        SIWZ        Modyfikacja        Odpowiedzi na pytania        Zmiana treści ogłoszenia        Zawiadomienie o wyborze

Leasing finansowy na zakup myjni endoskopowej oraz dwóch wideogastroskopów        Ogłoszenie        SIWZ        Odpowiedzi na pytania    Zawiadomienie o wyborze

Płyny infuzyjne        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 4 do SIWZ         Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Termomodernizacja obiektów Centrum leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS polegająca na modernizacji instalacji grzewczej CO i modernizacji przegród OZ w budynku Przychodni przy ul. Pawińskiego 2 w Warszawie        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 7.1-7.13 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze 

Kompleksowe usługi przy pacjencie        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 1-8 do SIWZ        Zawiadomienie o wyborze

Szwy chirurgiczne        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 4 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Żywienie pacjentów Szpitala Centrum ATTIS        Ogłoszenie        SIWZ        Odpowiedzi na pytania    Zawiadomienie o wyborze

Termomodernizacja obiektów Centrum leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS polegająca na modernizacji instalacji grzewczej CO i modernizacji przegród OZ w budynku Szpitala oraz Przychodni przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie        Ogłoszenie        SIWZ         Zał. nr 7-17 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zał. nr 18 do SIWZ        Sprostowanie        Zawiadomienie o wyborze

Konkurs ofert na badania diagnostyczne dla pacjentów udzielającego zamówienia Centrum leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie ul. Górczewska 89        Ogłoszenie, regulamin i warunki konkursu ofert        odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego        Ogłoszenie       SIWZ        Zał. Nr 4 do SIWZ        Zmiana treści ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyborze

Produkty farmaceutyczne w podziale na 9 zadań        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 4 do SIWZ         Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Leasing finansowy na głowice ultrasonograficzne        Ogłoszenie        SIWZ        Zmiana treści ogłoszenie        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Obsługa prawna Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS         Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 4 do SIWZ        Zawiadomienie o wyborze

Materiały eksploatacyjne do sterylizacji     Ogłoszenie     SIWZ     Zał. nr 4 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania         Zawiadomienie o wyborze

Produkty dla stomatologii        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 4 do SIWZ        zmiana treści ogłoszenia        odpowiedzi na pytania
zawiadomienie o wyborze

Leasing finansowy na głowice ultrasonograficzne do aparatu MyLab 50-CA 631 i LA 523 oraz MyLab 60-CA 631, LA 523, CE 123 i PA 240 z niezbędnym oprogramowaniem        Ogłoszenie        SIWZ        Odpowiedzi na pytania I         Odpowiedzi na pytania II        Odpowiedzi na pytania III        Unieważnienie postępowania

Materiały jednorazowego uzytku - 5 zadań        Ogłoszenie        SIWZ         Załącznik nr 4 do SIWZ        Zmiana treści ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Pranie bielizny i odzieży szpitalnej        Ogłoszenie        SIWZ        Zał. nr 5 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        zawiadomienie o wyborze

Kompleksowe ubezpieczenie Centrum ATTIS w podziale na 3 pakiety

Ogłoszenie     SIWZ        Zawiadomienie o wyborze

Wykonanie kompleksowego utrzymania czystości środkami czystości i dezynfekcji zapewnionymi przez Wykonawcę        Ogłoszenie        Zmiana treści ogłoszenia        SIWZ        Zmiana treści ogłoszenia II        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Rękawice diagnostyczne i chirurgiczne          Ogłoszenie          SIWZ          Zał. nr 4 do SIWZ        Zmiana treści ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Zestawy operacyjne - 2 zadania          Ogłoszenie           SIWZ       Zał. nr 4 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania         Zawiadomienie o wyborze

Obsługa serwisowa aparatury RTG        Ogłoszenie         SIWZ        Zmiana Treści ogłoszenia        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
Ogłoszenie          SIWZ         Załącznik nr 4 do SIWZ        Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze

Żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTI
Ogłoszenie      SIWZ             Zmiana treści ogłoszenia            Odpowiedzi na pytania        Zawiadomienie o wyborze