tresc


 

„Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet – adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy STTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego”                                        

 Kwota dotacji:
5 935 769,74 zł

  
  Pierwsza w Polsce Nowoczesna Kompleksowa Opieka Onkologiczna Kobiet

 

Czytaj...
Galeria...

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Centrum Attis

Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.attis.com.pl gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Centrum. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Centrum ATTIS. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Centrum ATTIS. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Centrum Attis

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie Centrum Attis nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie www.attis.com.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu www.attis.com.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis Centrum Attis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Centrum Attis.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Pomoc psychologiczna obejmuje kompleksową opieką psychologiczną pacjentki i ich bliskich. Opieka psychologiczna jest kierowana do pacjentek ZDROWIA KOBIETY na każdym etapie ich choroby
tj. w trakcie diagnozy, hospitalizacji czy leczenia w trybie ambulatoryjnym.

W ZDROWIU KOBIETY prowadzone są następujące formy opieki psychologicznej:

 • INTERWENCJA KRYZYSOWA – jest to doraźna pomoc psychologiczna, adresowana do kobiet, które dowiadują się o diagnozie choroby nowotworowej lub znajdują się w kryzysowym momencie jej przebiegu (np. wznowa)
 • TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA – terapia prowadzona jest w cyklu kilku spotkań, podczas których omawiane są aktualne trudności kobiet zmagających się z chorobą. Jednocześnie z terapii mogą skorzystać także osoby bliskie i rodzina pacjentek, którym także trudno jest radzić sobie z chorobą bliskiej im osoby.
 • GRUPA WSPARCIA dla PACJENTEK – to spotkania grupowe, które mają na celu wspieranie psychologiczne pacjentek na każdym etapie ich choroby.
 • GRUPA WSPARCIA dla RODZIN i BLISKICH – spotkania grupowe mają na celu wspieranie psychologiczne rodzin w obliczu choroby nowotworowej bliskiej im osoby.
 • TERAPIA OSÓB W ŻAŁOBIE – terapia kierowana do osób po utracie bliskiej im osoby.

Prowadzone są także działania dydaktyczne (wykłady, warsztaty umiejętności psychologicznych)

Zapisy odbywają się pod nr telefonu 505 565 354

*Wszystkie działania z zakresu opieki psychologicznej są pełnopłatne

 

 

Fizjoterapia jest ważną częścią leczenia. Po mastektomii pozwala nie tylko na powrót do sprawności fizycznej i psychicznej, ale również pomaga zapobiegać ewentualnym powikłaniom. Do głównych zadań rehabilitacji należą: poprawa zakresu ruchów, zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni oraz zapobieganie lub zmniejszanie obrzęków. Ma ona korzystny wpływ na poprawę gojenia i pomaga zapobiegać stanom zapalnym. Ćwiczenia polepszają ogólną kondycję organizmu. Postępowanie operacyjne łączy się dla pacjentek z dużym stresem, z problemami z akceptacją własnego ciała, często z lękiem. Dlatego fizjoterapia nie koncentruje się tylko na poprawie sprawności fizycznej, ma również na celu poprawę samooceny. Zalecane jest rozpoczęcie nauki ćwiczeń jeszcze przed zabiegiem operacyjnym, ponieważ takie przygotowanie dodatkowo wpłynie na zmniejszenie stresu.

Usprawnianie po zabiegu operacyjnym ma kilka etapów, które są uzależnione od procesu gojenia. Jest także dostosowane do indywidualnych możliwości osoby ćwiczącej.

Początkowo fizjoterapia prowadzona jest w warunkach szpitalnych, potem domowych. Wczesne rozpoczęcie ćwiczeń ma zasadniczy wpływ na efektywność całego postępowania. Zawsze zaczyna się od prostych ruchów i stopniowo przechodzi do bardziej skomplikowanym, forsowniejszych i obejmujących więcej stawów. Ważne jest stopniowe podwyższanie intensywności ćwiczeń.

1-3 dzień po zabiegu:

Ćwiczenia wykonuje się przynajmniej 2-3 razy dziennie po 10-15 powtórzeń. Po każdej serii należy zrobić kilkusekundowy odpoczynek i lekko wstrząsnąć uniesioną kończyną górną (ramieniem).

Nauka pozycji przeciwobrzękowych

Ćwiczenia mają być wolno wykonywane do granicy bólu w sposób nie męczący kończynę

4-6 dzień po zabiegu:

Ćwiczenia w pozycji siedzącej, dotyczą całej kończyny górnej.

Po tygodniu od zabiegu:

do ćwiczeń można dodać przyrządy np. laskę,

Na każdym etapie zalecana jest nauka układania ramienia w różnych pozycjach, aby pacjentka wiedziała jak spać, jak trzymać ramię w ciągu dnia. Edukacja powinna obejmować także naukę automasażu, informacje o korzystaniu z klinów przy układaniu kończyny.

 

 

To jest miejsce, w którym może i powinna rozpoczynać się droga pacjentki od podejrzenia choroby, poprzez pełną diagnostykę, aż do zaplanowania i wdrożenia optymalnego leczenia.

Pacjentki mają zapewnioną opiekę po leczeniu operacyjnym także wtedy, kiedy wymagają pooperacyjnego leczenia zachowawczego takiego jak hormonoterapia oraz obserwacji i badań kontrolnych po zakończonej terapii.

W razie potrzeby możliwe jest także prowadzenie leczenia w przypadku nawrotu choroby.

Poradnia Onkologiczna korzysta z pełnego zaplecza diagnostycznego w Centrum ATTIS.

Na miejscu wykonywane są mammografia i inne badania radiologiczne, USG oraz badania krwi.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu możliwe jest przeprowadzanie biopsji piersi i węzłów chłonnych, jak również diagnostyka chorób narządów płciowych.

 

W Poradni pracują:

Onkolodzy kliniczni
odpowiedzialni za właściwe zaplanowanie badań, interpretację wyników, kwalifikację do optymalnego leczenia oraz obserwację po zakończonej terapii

Ginekolog-onkolog
sprawujący analogiczną do prowadzonej przez onkologów klinicznych opiekę nad chorymi na nowotwory narządów płciowych

Chirurg-onkolog
wykonujący biopsje niezbędne do postawienia pełnego rozpoznania choroby, kwalifikujący do operacji i wykonujący wraz z zespołem niezbędne zabiegi

 

Nasi lekarze:

Dr Elżbieta Brewczyńska onkolog kliniczny

Dr Maria Górnaś onkolog kliniczny

Dr Łukasz Sawicki chirurg-onkolog

Dr Izabela Ziółkowska-Seta ginekolog-onkolog

Podkategorie