Uprzejmie informujemy, że w Centrum ATTIS wykonujemy szeroki panel usług z zakresu diagnostyki  laboratoryjnej.  Laboratorium zlokalizowane jest na terenie siedziby Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89, a PUNKTY POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ znajdują się we wszystkich naszych poradniach,tj. przy ul.Górczewska 89, ul.Nowogrodzka 62, ul.Pawińskiego 2, ul. Śliska 5, ul. Grochowsk 278,

 

Materiał do badań pobierany jest w dni powszednie w Punkcie Pobrań Materiału, po uprzedniej rejestracji w Recepcji,  w następujących godzinach 7:00 – 10:00,
    Poradnie ul. Górczewska 89
w godz. 700-1000 ;

Poradnie ul. Nowogrodzka 62A w godz. 730-930 (NFZ), 700-1000 (MP);

    Centrum Opieki nad Rodziną w godz. 800-1000

Poradnie ul. Pawińskiego 2 w godz. 700-930

Poradnie ul. Śliska 5 w godz. 730-930

Poradnie ul. Grochowska 278 w godz. 730-1000 .Wyniki badań wydawane są w dni powszednie w godzinach  7.30 – 18.00.
Większość wyników wydajemy w tym samym dniu lub dnia następnego.
Istnieje możliwość wykonania badań w trybie cito!

 

Zwracamy szczególną uwagę na jakość wykonywanych badań i kontrolę poprawności wydawanych wyników - zgodnie z zasadami „Dobrej Praktyki Laboratoryjnej”. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. Oznaczenia wykonywane w naszym laboratorium są poddawane codziennej kontroli wewnątrz laboratoryjnej oraz systematycznym sprawdzianom kontroli jakości zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Dzięki systemowi kontroli jakości badań, wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu laborantów oraz zaawansowanej technologii - wyniki badań są w pełni wiarygodne i zgodne z obowiązującymi standardami.

 

Wszystkie badania w naszym Laboratorium mogą być wykonane odpłatnie,
bez skierowania.

Badania bezpłatne wykonywane są pacjentom na podstawie skierowania od lekarza z Centrum ATTIS lub pacjentom uprawnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Wykonujemy badania podstawowe i specjalistyczne z zakresu:

 • Biochemii klinicznej
 • Hematologii
 • Diagnostyki hormonalnej
 • Analityki ogólnej
 • Serologii (grupy krwi)
 • Toksykologii (w tym poziom metali w krwi i moczu)
 • Bakteriologii

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY LEKARZY RODZINNYCH I LEKARZY INNYCH SPECJALNOŚCI, NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Z każdym podmiotem podpiszemy indywidualną umowę określającą zakres i warunki świadczonych usług oraz ceny badań. Na koniec miesiąca przygotujemy zbiorczy rachunek, z wykazem wykonanych badań lub szczegółowe zestawienie wszystkich pacjentów i wykonanych badań.

 

W ramach indywidualnej umowy oferujemy

 • odbieranie pobranego materiału
 • dostarczanie wyników
 • dostarczanie odpowiednich probówek do pobierania i transportowania materiału
 • szkolenie personelu w zakresie pobierania materiału
 • udostępnianie pomieszczeń i pobieranie materiału w naszym laboratorium
 • wykonywanie badań w trybie CITO

 

ZAPRASZAMY DO  WSPÓŁPRACY  INSTYTUCJE, FIRMY, ZAKŁADY PRACY.  

Klientom instytucjonalnym polecamy kompleksowe badanie pracowników z możliwością dojazdu  do zakładu. Oferujemy możliwość rozliczania się za wykonane badania wg cennika lub ryczałtem miesięcznym.

 

Zakres naszych usług obejmuje:

 • badania wstępne i okresowe pracowników (zdolność do pracy)
 • badania profilaktyczne
 • możliwość bezpłatnego dojazdu do zakładu i pobrania materiału do badań
 • możliwość negocjowania cen