Lokalizacje-poradnie

 • czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 - 18:00

 • Informacja ogólna: 22 321 12 15
 • Rejestracja telefoniczna wizyt lekarskich: 22 321 12 11
 • Gabinet  zabiegowy: 22 321 12 30
 • Pielęgniarka środowiskowa: 22 321 12 05
 • Położna środowiskowa: 22 321 12 05
 • Rejestracja telefoniczna ginekologiczna: 22 321 12 43
 • Recepcja Laboratorium: 22 321 12 75
 • Kierownik przychodni: 22 32 11 207

 • MEDYCYNA PRACY UL. GÓRCZEWSKA 89
 • Recepcja: 22 321 12 38 lub 22 321 12 20
 • czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 - 18:00

 • Rejestracja ogólna i informacja: 22 813 68 83
 • Rejestracja stomatologiczna: 22 870 66 04
 • Gabinet Zabiegowy 22 813 68 83 w.111
 • Pielęgniarka środowiskowa: 22 813 68 83 w. 115
 • Kierownik przychodni: 22 810 68 35

 • MEDYCYNA PRACY ul. Grochowska 278, 22 870 65 64
 • czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 - 18:00

 • Rejestracja ogólna i informacja: 22 321 12 11; 22 316 38 38
 • Gabinet Zabiegowy 22 316 38 23
 • Pielęgniarka środowiskowa 22 316 38 23
 • Poradnia Rehabilitacji i Fizykoterapia 22 316 38 19
 • Kierownik przychodni: 22 316 38 14
 • czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 - 18:00

 • Rejestracja ogólna i informacja: 22 321 12 11
 • Gabinet Zabiegowy 22 257 04 16
 • Pielęgniarka środowiskowa: 22 257 04 30
 • Poradnia Ginekologiczna 22-257 04 07
 • Stomatologia: (22) 257 04 12
 • Kierownik przychodni: (22) 257 04 28

 • MEDYCYNA PRACY ul. Pawińskiego 2, (22) 257 04 06
 • czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 - 18:00

 • Rejestracja ogólna i informacja: 22 321 12 11
 • Rejestracja Poradni Onkologicznej: 22 831 60 12
 • Gabinet Zabiegowy: 22 622 40 59
 • Pielęgniarka środowiskowa: 22 622 40 59
 • Kierownik przychodni: 22 463 81 04
 • Stomatologia: 22 463 80 93
 • MEDYCYNA PRACY 4 piętro, 22 463 80 95