• czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 - 18:00

  • Informacja ogólna: 22 321 12 15
  • Rejestracja telefoniczna wizyt lekarskich: 22 321 12 11
  • Gabinet  zabiegowy: 22 321 12 30
  • Pielęgniarka środowiskowa: 22 321 12 05
  • Położna środowiskowa: 22 321 12 05
  • Rejestracja telefoniczna ginekologiczna: 22 321 12 43
  • Recepcja Laboratorium: 22 321 12 75
  • Kierownik przychodni: 22 32 11 207

  • MEDYCYNA PRACY UL. GÓRCZEWSKA 89
  • Recepcja: 22 321 12 38 lub 22 321 12 20