• czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 - 18:00

  • Rejestracja ogólna i informacja: 22 813 68 83
  • Rejestracja stomatologiczna: 22 870 66 04
  • Gabinet Zabiegowy 22 813 68 83 w.111
  • Pielęgniarka środowiskowa: 22 813 68 83 w. 115
  • Kierownik przychodni: 22 810 68 35

  • MEDYCYNA PRACY ul. Grochowska 278, 22 870 65 64