• czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 - 18:00

  • Rejestracja ogólna i informacja: 22 321 12 11; 22 316 38 38
  • Gabinet Zabiegowy 22 316 38 23
  • Pielęgniarka środowiskowa 22 316 38 23
  • Poradnia Rehabilitacji i Fizykoterapia 22 316 38 19
  • Kierownik przychodni: 22 316 38 14