• czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 - 18:00

  • Rejestracja ogólna i informacja: 22 321 12 11
  • Rejestracja Poradni Onkologicznej: 22 831 60 12
  • Gabinet Zabiegowy: 22 622 40 59
  • Pielęgniarka środowiskowa: 22 622 40 59
  • Kierownik przychodni: 22 463 81 04
  • Stomatologia: 22 463 80 93
  • MEDYCYNA PRACY 4 piętro, 22 463 80 95