• czynne w dni powszednie w godzinach 8:00 - 18:00
  • Rejestracja Dzieci Zdrowych: 22 321 14 99
  • Rejestracja Dzieci Chorych: 22 321 14 97
  • Recepcja Rehabilitacji: 22 321 13 40