W RAMACH PRACOWNI FUNKCJONUJĄ DWA GABINETY:

 • GABINET  PALESTEZJOMETRII (ocena czucia wibracji),
 • GABINET BADAŃ NACZYNIOWYCH (próba oziębieniowa, termometria skórna, próba uciskowa).

 

Oferta  kierowana do zakładów pracy, jednostek medycznych,
lekarzy medycyny pracy oraz osób indywidualnych.

 

Zakres badań:

Palestezjometria jest badaniem progów czucia wibracji. Służy do wczesnego wykrywania obwodowych neuropatii kończyn górnych manifestujących się osłabieniem percepcji bodźców mechanicznych. Polega na wyznaczaniu najmniejszej wyczuwalnej amplitudy ruchu drgającego poprzez pobudzanie mechanoreceptorów znajdujących się na opuszkach palców rąk. W cyklu pomiarowym powtarzanym kilkakrotnie wyznaczana jest średnia wartość progowa (wynik z opisem w dniu badania).

 

Próba oziębieniowa, czynnościowa termometria skórna, próba uciskowa ujawniają początkowe zaburzenia   reaktywności drobnych naczyń obwodowych (włosowatych i tętniczek przedwłosowatych). W ocenie tych zaburzeń wykorzystuje się bodziec zimna prowokujący wystąpienie reakcji naczynioskurczowych. Badanie wykrywa zmiany         naczynioruchowe pod postacią np. bielenia palców, utrwalonych zmian zabarwienia (głównie sinicy), obrzęków i obniżenia ciepłoty skóry rąk (wynik z opisem w dniu badania).

Badania stosowane są:

 • w profilaktyce zawodowej (badania wstępne, okresowe, kontrolne),
 • w diagnostyce i orzecznictwie chorób zawodowych (np. zespole wibracyjnym, zespole cieśni nadgarstka itp.),
 • w diagnostyce chorób pozazawodowych (np. polineuropatiach, obwodowych neuropatiach, cukrzycy, miażdżycy, chorobie Raynauda, stanach zapalnych, pourazowych itp.).

 

Badania są:

obowiązkowe (Rozporządzenie MZiOS z dn 30.05.1996r. - Dz.U.1996.69.332) dla  osób pracujących w narażeniu na:

 • drgania mechaniczne przekazywane na kończyny górne - wibracja miejscowa (np. operatorzy ręcznych narzędzi pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych, spalinowych, maszyn i pojazdów sterowanych dźwigniami),
 • chlorek winylu (np. praca przy produkcji wyrobów z termoplastycznych tworzyw sztucznych).

zalecane pracownikom narażonym na:

 • przewlekłe działanie zimna - mikroklimat zimny (np. praca w przetwórstwie chłodniczym, mięsnym, rybnym),
 • urazy mechaniczne i mikrourazy związane ze sposobem wykonywania pracy (np. praca w budownictwie-wymuszone pozycje rąk , monotypowe ruchy kończyn, zginanie i prostowanie w stawach, nadmierne obciążanie ciężarem),
 • zatrucia metalami i substancjami chemicznymi  (np. praca w kontakcie z ołowiem, talem lub jego związkami).

 

Przygotowanie do badań:

Do pracowni należy zgłaszać się minimum 15 min. przed umówioną wizytą (czas potrzebny na „adaptację” rąk do warunków otoczenia) zaś w okresie jesienno-zimowym i w chłodne dni wiosenno-letnie w drodze na badania chronić ręce przed bezpośrednim działaniem zimna (rękawiczki, długi rękaw).

 

Badania wykonywane są :

 • „na zapisy” (termin wcześniej uzgodniony z pacjentem, pracodawcą lub pierwszą linią medyczną),
 • bezpłatnie (skierowanie tylko z jednostki, z którą zawarta jest umowa cywilnoprawna w tym zakresie),
 • odpłatnie (opłata indywidualna w kasie zgodnie z obowiązującym cennikiem).

 

Lokalizacja:

gabinet 202, II piętro, budynek szpitala (Dział Diagnostyki Medycznej)
(schodami lub windą przy Sekretariacie Ortopedycznym).