Main Menu

Diagnostyka medyczna jest nieodłącznym elementem procesu leczenia. Dlatego też w Centrum ATTIS   kładziemy ogromny nacisk na poszerzanie naszej oferty w tej dziedzinie i unowocześnianie bazy sprzętowej. Posiadamy nowoczesne aparaty rentgenowskie Siemens oraz najnowszej generacji mammograf, który dzięki dobremu zsynchronizowaniu pracy z ciemnią daje pod względem jakości i rozdzielczości jedne z najlepszych zdjęć w Warszawie.

 

W Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89 wykonujemy
Badania Radiologiczne
Badania USG
Badania Mammograficzne
Badania EKG, spirometrię, palestezjometrię, próbę oziębieniową
Echo serca
Badania Holtera
Badania EEG
Próba wysiłkowa
Badania endoskopowe przewodu pokarmowego

 

W Centrum ATTIS przy ul. Nowogrodzkiej 62A wykonujemy
Badania Radiologiczne
Badania USG
Badania Mamograficzne

 

 

W Centrum ATTIS przy ul. Śliskiej 5 wykonujemy
Badania USG
Badania EKG
Badania Holtera
Próba wysiłkowa

 


Badania wykonujemy na terenie Poradni i Szpitala przy ul. Górczewskiej 89.  

Wszystkie badania mogą być wykonane odpłatnie, bez skierowania lub -  jeżeli wymagają tego przepisy - na podstawie skierowania lekarza z gabinetu prywatnego lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

Wszystkim pacjentom ubezpieczonym w NFZ, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wykonujemy bezpłatnie Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego oraz Badania Dopplera, na zasadach i w zakresie zgodnym z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ubezpieczonym w NFZ pacjentom Centrum ATTIS, na podstawie skierowania uprawnionego lekarza Centrum ATTIS wykonujemy bezpłatne badania z zakresu diagnostyki medycznej. na zasadach i w zakresie zgodnym z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W Pracowni Mammografii wykonujemy bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w wieku od 50 do  69 lat -  na zasadach i warunkach zgodnych z dyspozycjami NFZ.  

Rejestracja pacjentów na badania odbywa się poprzez właściwe recepcje lub bezpośrednio w pracowniach. Pracownicy recepcji oraz personel medyczny poszczególnych pracowni, informuje pacjentów o sposobie przygotowania się do badań i o terminie wykonania badań.  

Zdjęcia kostne i zębowe oraz klatki piersiowej wykonywane są na bieżąco w dni powszednie w godzinach 8:00 - 18:00

 


                                                                                                   Serdecznie zapraszam
                                                                                               Lek. med. Dariusz Jędrasiak
                                                                                       Kierownik Działu Diagnostyki Medycznej