Main Menu

Uprzejmie informujemy, że w Centrum ATTIS w warunkach szpitalnych prowadzimy leczenie pacjentów z chorobami kardiologicznymi, diabetologicznymi, gastrologicznymi, pulmonologicznymi oraz innymi dolegliwości internistycznymi. Pacjentom oferujemy szybką diagnostykę medyczną oraz laboratoryjną i zapewniamy profesjonalne  podejście do pacjenta.

 

Pacjenci przyjmowani są na podstawie SKIEROWANIA DO SZPITALA –  art. 58   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 04 nr 210, poz. 2135, ze zm. ) Dokumentem wymaganym od pacjenta jest także dowód ubezpieczenia w NFZ oraz dowód tożsamości.  

W stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, zagrażającego życiu pacjenta, chorzy przyjmowani są bez wymaganych dokumentów.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 04 nr 210, poz. 2135, ze zm.) Pacjent ma prawo wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Centrum ATTIS ma w tym zakresie umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Już od ponad 35 lat leczymy Pacjentów w warunkach szpitalnych i Pacjenci zadowoleni są z naszych usług.

Serdecznie zapraszam 
Lek. med. Mirosław Lasecki
Kierownik Zakładu Chorób Wewnętrznych