Oddział dysponuje 46 łóżkami w salach 2 i 3-osobowych. Ponadto w Oddziale znajduje się 5 - łóżkowa Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego przeznaczona do leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, z możliwością 24-godzinnego monitorowania rytmu serca, ciśnienia, saturacji i respiratoroterapii oraz 14 stanowisk tlenoterapii w salach ogólnych.

Oferujemy szeroką diagnostykę i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych, w szczególności chorób układu krążenia, nadciśniena tętniczego, cukrzycy, zaburzeń metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego, schorzeń trzustki, wątroby, nerek i zaburzeń hormonalnych. W trakcie diagnostyki i leczenia wykorzystywana jest nowoczesna baza sprzętowa w skład której wchodzą: pracownia endoskopii (gastroskopii i kolonoskopii), pracownia  ultrasonograficzna, echokardiograficzna, spoczynkowe i wysiłkowe badanie EKG (próba wysiłkowa), całodobowe badania: holter -EKG i ciśnieniowy, spirometria, EEG. Wykonujemy zabiegi diagnostyczno-terpeutyczne takie jak: nakłucie opłucnej, otrzewnej i biopsja szpiku kostnego. Współpracujemy z Pracownią Diagnostyczną tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Nasi pacjenci w trakcie hospitalizacji mają zapewnioną możliwość konsultacji specjalistycznych: diabetologa, kardiologa, pulmonologa, reumatologa, neurologa, onkologa, ginekologa, okulisty, chirurga, urologa, proktologa, gastrologa, dermatologa i psychiatry. Wszyscy pacjenci objęci są edukacją terapeutyczną. Oddział spełnia wymogi ISO 9001. Finalista ogólnopolskiego rankingu „Bezpieczny Szpital”.

Zespół:
W Oddziale w godzinach stałej ordynacji 8:00-15:35 zatrudnionych jest 7 lekarzy specjalistów, kolejnych 9 lekarzy dyżuruje w godzinach popołudniowych. Personel stanowią specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, pulmonologii i medycyny rodzinnej, posiadający dodatkowe umiejętności w zakresie ultrasonografii i echokardiografii.

Personel lekarski udziela informacji na temat pacjentów w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim, francuskim, albańskim i serbsko-chorwackim.

Zatrudniony personel pielęgniarski wykwalifikowany w zakresie: edukacji diabetologicznej, onkologicznej, opieki długoterminowej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i intensywnej terapii, pielęgnacji portów, interpretacji EKG oraz leczenia krwią.

Nad bezpieczeństwem epidemiologicznym naszych pacjentów czuwa lekarz specjalista mikrobiolog oraz pielęgniarka epidemiologiczna.

W oddziale zatrudniony jest edukator terapeutyczny, który prowadzi indywidualne szkolenia dla pacjentów i ich rodzin w ustalonym przez lekarza zakresie, dotyczące głównie diety, wysiłku fizycznego i trybu życia w zakresie cukrzycy oraz innych schorzeniach.

W oddziale zatrudniony jest dietetyk.

W opiece nad pacjentami wspomaga nas pielęgniarka środowiskowa.

Opieka duchowa – Ksiądz Kapelan – odwiedziny chorych codziennie. Msze święte w kaplicy szpitalnej – w niedzielę i święta o godz 9:00.

W trosce o komfort pacjentów osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie sali chorych podczas:
- obchodów lekarskich i badania pacjentów,
- zabiegów pielęgniarskich,
- zabiegów higienicznych.

Udzielanie informacji o stanie zdrowia osobom upoważnionym przez pacjenta w godz. 13:00–15:00

Informujemy, ze zgodnie z obowiązującym prawem nie udzielamy informacji o stanie zdrowia chorych telefonicznie

 

NASZYM PACJENTOM ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO i PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ !

 

Serdecznie zapraszam
  dr n. med. Paweł Luźniak
Kierownik Zakładu Chorób Wewnętrznych