Main Menu


Leczenie zewnątrzustrojową falą uderzeniową  (ESWT – extracorporeal shock wave therapy) jest nowoczesną formą fizjoterapii o bardzo wysokiej skuteczności. Działanie ESWT polega na wprowadzenie w pole terapeutyczne dużej energii w postaci krótkich impulsów zogniskowanych dokładnie w chorym miejscu. Precyzyjna koncentracja fali uderzeniowej pozwala chronić okoliczne tkanki i skórę przed uszkodzeniami i reakcją bólową.Badania naukowe wykazały, że pozaustrojowa fala uderzeniowa (ESWT) stymuluje procesy regeneracyjne tkanek, poprawia ukrwienie oraz działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

Poradnia czynna jest w ŚRODY w godzinach 10-18,  CZWARTKI w godzinach 10-18 oraz PIĄTKI w godzinach 10-18.

ZAPISY PROWADZĄ NASZE REJESTRACJE POD NUMEREM TELEFONU 22 321 12 11 USŁUGI SĄ PŁATNE WG AKTUALNEGO CENNIKA

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 września 2013r. Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Odbyło się to na mocy wpisu dokonanego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: 0000476231, na podstawie Uchwały Nr 1528/280/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013r.  podjętej w oparciu o zapisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).