Main Menu

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 września 2013r. Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Odbyło się to na mocy wpisu dokonanego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: 0000476231, na podstawie Uchwały Nr 1528/280/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013r.  podjętej w oparciu o zapisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

Powstała w wyniku powyższego przekształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje nadal w 100% własnością Województwa Mazowieckiego (pozostajemy jednostką publiczną) i zachowuje warunki świadczenia usług publicznych (w tym umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia) na dotychczasowych warunkach. Dla nas oznacza to możliwość efektywniejszego zarządzania finansami jednostki, a dla naszych pacjentów jeszcze lepszą jakość świadczonych usług. nformujemy także, iż z dniem przekształcenia wstąpiliśmy we wszystkie prawai obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

W wyniku wyżej opisanej zmiany pełna identyfikacja spółki jest następująca:

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Regon: 016441803 ; KRS: 0000476231 XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie ;
NIP 5272699583
Kapitał zakładowy 70 155 000 zł wpłacony w całości
Siedziba spółki: 01-401 WARSZAWA, ul. Górczewska 89

Zapraszamy do dalszego korzystania z naszych usług!