Main Menu

Leczenie zewnątrzustrojową falą uderzeniową  (ESWT – extracorporeal shock wave therapy) jest nowoczesną formą fizjoterapii o bardzo wysokiej skuteczności. Działanie ESWT polega na wprowadzenie w pole terapeutyczne dużej energii w postaci krótkich impulsów zogniskowanych dokładnie w chorym miejscu. Precyzyjna koncentracja fali uderzeniowej pozwala chronić okoliczne tkanki i skórę przed uszkodzeniami i reakcją bólową.Badania naukowe wykazały, że pozaustrojowa fala uderzeniowa (ESWT) stymuluje procesy regeneracyjne tkanek, poprawia ukrwienie oraz działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

Metoda ta znalazła zastosowanie w leczeniu:

  • schorzeń przyczepów ścięgnistych i mięśniowych (entezopatii),
  • zespołu bolesnego barku (PHS, SAS),
  • zespołu „łokcia tenisisty i golfisty” (epikondylopatia),
  • zespołu „kolana skoczka”,
  • bolesności ścięgna Achillesa (Achillodynia),
  • zapalenia rozcięgna podeszwowego (ostroga piętowa),
  • bolesności śródstopia (metatarsalgia).

 ESWT jest również w wielu schorzeniach terapią alternatywną do leczenia operacyjnego.

Świadczenia udzielane są  na podstawie skierowania lekarskiego. 
Opłata za usługi  pobierana jest zgodnie z aktualnym cennikiem spółki. 
Konsultacje i umówienie zabiegów prowadzą Magistrzy Rehabilitacji w gabinecie nr 624 
(VI piętro budynku szpitala) lub telefonicznie pod nr 22 321 13 42.