AlergologiaGórczewska 89
Pawińskiego 2
Śliska 5

ChirurgiaGórczewska 89
Pawińskiego 2
Nowogrodzka 62A

DiabetologiaGórczewska 89
Pawińskiego 2
Śliska 5

DermatologiaGórczewska 89
Pawińskiego 2
Śliska 5

 

UrologiaGórczewska 89
Pawińskiego 2
Nowogrodzka 62A

GastrologiaGórczewska 89

GinekologiaGórczewska 89
Pawińskiego 2
Nowogrodzka 62A
Śliska 5
Grochowska 278

KardiologiaGórczewska 89
Pawińskiego 2
Śliska 5

 

LaryngologiaGórczewska 89
Pawińskiego 2
Nowogrodzka 62A
Śliska 5
Grochowska 278

NeurologiaGórczewska 89
Pawińskiego 2
Nowogrodzka 62A
Śliska 5
Grochowska 278

OkulistykaGórczewska 89
Pawińskiego 2
Nowogrodzka 62A
Śliska 5
Grochowska 278

OnkologiaGórczewska 89
Nowogrodzka 62A

 

OrtopediaGórczewska 89

PsychologiaGórczewska 89

PulmonologiaPawińskiego 2

RehabilitacjaGórczewska 89
Śliska 5

 

ReumatologiaGórczewska 89
Śliska 5

EndokrynologiaGórczewska 89
Pawińskiego 2