Pakiet podstawowy:

 • Badania wstępne, okresowe, kontrolne,
 • Nadzór nad środowiskiem pracy.
 • Pakiet standardowy:
 • Badania wstępne, okresowe, kontrolne, 
 • Nadzór nad środowiskiem pracy,
 • Lekarz internista, 
 • Specjaliści: okulista, laryngolog, neurolog, ginekolog, dermatolog, chirurg, ortopeda,
 • Usługi stomatologiczne, płatne przez pacjenta z 20% zniżką,
 • Diagnostyka medyczna i laboratoryjna (z wyłączeniem badań ponadstandardowych).


Pakiet komfortowy:

 • Badania wstępne, okresowe, kontrolne, Nadzór nad środowiskiem pracy,
 • Lekarz internista,
 • Specjaliści: okulista, laryngolog, neurolog, ginekolog, dermatolog, chirurg, ortopeda,
 • Usługi stomatologiczne, płatne przez pacjenta z 20% zniżką,
 • Diagnostyka medyczna i laboratoryjna (z wyłączeniem badań ponadstandardowych).
 • Rehabilitacja narządów ruchu: fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia,
 • ciepłolecznictwo, masaż,


Pakiet luksusowy:

 • Badania wstępne, okresowe, kontrolne,
 • Nadzór nad środowiskiem pracy, 
 • Lekarz internista, 
 • Specjaliści: okulista, laryngolog, neurolog, ginekolog, dermatolog, chirurg, ortopeda, urolog, diabetolog, alergolog, kardiolog, gastrolog, endokrynolog, 
 • Usługi stomatologiczne, płatne przez pacjenta z 20% zniżką,
 • Diagnostyka medyczna i laboratoryjna (z wyłączeniem badań ponadstandardowych). 


Pakiet VIP:

 • Badania wstępne, okresowe, kontrolne, Nadzór nad środowiskiem pracy,
 • Lekarz internista,
 • Specjaliści: okulista, laryngolog, neurolog, ginekolog, dermatolog, chirurg, ortopeda, audiolog, urolog, diabetolog, alergolog, kardiolog, gastrolog, reumatolog, endokrynolog, usługi stomatologiczne, płatne przez pacjenta z 25% zniżką,
 • Diagnostyka medyczna i laboratoryjna (z wyłączeniem badań ponadstandardowych),
 • Rehabilitacja narządów ruchu: fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia, ciepłolecznictwo, masaż,
 • Szybka diagnostyka w warunkach szpitalnych o wysokim standardzie,
 • Hospitalizacja w szpitalu o wysokim standardzie,
 • Szybka ścieżka obsługi pacjenta (czas oczekiwania na wizytę 10 min.).

 

zakladypracy1
zakladypracy2

 

PAKIETY DODATKOWE DLA FIRM

Pakiet Rehabilitacyjny:

 • Konsultacja lekarza specjalisty,
 • Ćwiczenia grupowe, 
 • Ćwiczenia kinezyterapeutyczne, 
 • Zabiegi fizykoterapeutyczne, 
 • Ćwiczenia w basenie.


Pakiet opieki medycznej dla kobiet:

 • Konsultacja lekarza specjalisty ginekologa,
 • Konsultacja w Poradni Chorób Sutka, 
 • Badanie mammograficzne, 
 • Badanie cytologiczne, 
 • USG piersi, 
 • USG dopochwowe.


Pakiet opieki medycznej dla mężczyzn:

 • Konsultacja lekarza specjalisty urologa,
 • Badanie laboratoryjne PSA, 
 • USG gruczołu krokowego.

 

PAKIETY RODZINNE

 

Wybrany przez firmę wariant opieki medycznej:

 • pakiet standardowy,
 • pakiet komfortowy,
 • pakiet luksusowy,
 • pakiet VIP - z wyłączeniem badań  w zakresie medycyny pracy.


Opieka medyczna dla dzieci w Centrum Opieki nad Rodziną w zakresie:

 • pediatrii,opieki specjalistycznej w poradniach: otolaryngologicznej, pulmonologicznej,
 • preluksacyjnej i wad postawy,
 • opieki pielęgniarsko-położniczej,
 • szczepień ochronnych,
 • porad żywieniowych,
 • testów alergicznych,
 • rehabilitacji narządu ruchu,
 • usług stomatologicznych.


Profilaktyczne Programy Zdrowotne skierowane do pracowników i ich rodzin
w ramach ubezpieczenia w narodowym Funduszu Zdrowia:

 • program profilaktyki chorób od tytoniowych,
 • program profilaktyki chorób układu krążenia,
 • program profilaktyki raka szyjki macicy,
 • program profilaktyki raka sutka.

 

SZCZEPIENIA OCHRONNE

 • sezonowe szczepienia przeciw grypie,
 • szczepienia przeciw żółtaczce typu A i B, 
 • szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu,
 • pakiet dla podróżnych.