wojciechowska.jpg

ZAPROSZENIE

do udziału w badaniach profilaktycznych onkologii kobiecej – porady, konsultacje lekarzy specjalistów, seminaria i badania diagnostyczne.

Sobota 16 września 2017 r. w godz. 930 – 1430
Centrum ATTIS Spółka z o. o., Warszawa, ul. Górczewska 89

wprowadzenie do nowej kompleksowej opieki onkologicznej uruchamianej
od października 2017 r.

 • Cykl prelekcji i wykładów w Sali Konferencyjnej I piętro na wprost sekretariatu pok.191:

- godz. 1000Akceptacja siebie”

mgr Magdalena Kozłowska psycholog, psychoterapeuta (IAGR), Centrum ATTIS Sp. z o.o., doktorantka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

- godz. 1030 „Postępy w genetyce klinicznej dziedzicznego raka piersi”
Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
- lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej, Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz działającego przy tej uczelni Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej w latach 1998-2011, Członek Prezydium Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN (Wydział V Nauk Medycznych), przewodniczący Komisji Odwoławczej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w latach 2010-2014, Prezes spółki Read-Gene SA.

Światowej sławy badacz nowotworów dziedzicznych, m.in. dziedzicznego raka sutka i jajnika oraz dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego.

Zespół prof. Jana Lubińskiego dokonał odkrycia, że lek cis-platyna sprawdza się w leczeniu chorych z nowotworem piersi z mutacją genu BRCA1. Wyniki badań opublikowano w bardzo prestiżowym amerykańskim czasopiśmie onkologicznym.

- godz. 1100 „Rak Płuca – najgroźniejszy nowotwór kobiet”

Prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski - Kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy
i Chorób Płuc w Warszawie, Członek Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych. Od 30 lat zajmuje się problematyką nowotworów klatki piersiowej, które stanowią główny przedmiot codziennej działalności klinicznej. Wieloletni Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Klatki Piersiowej. Członek wielu polskich i światowych towarzystw naukowych. Prezes Klubu Torakochirurgów Polskich, Vice Prezes Polskiej Grupy Raka Płuc, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. Bierze udział w polskich i światowych badawczych programach onkologicznych. Autor licznych publikacji nt. nowotworowych schorzeń klatki piersiowej. Bierze czynny udział w pracach grup onkologów ustalających standardy postępowania onkologicznego. Brał udział w przygotowaniu Narodowego Programu Walki z Rakiem oraz Narodowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska oraz Członek komitetów redakcyjnych m. in. takich czasopism, jak: Onkologia, Polski Przegląd Chirurgiczny.

- godz. 1130 „Prewencja pierwotna chorób nowotworowych -Europejski kodeks walki z rakiem”

dr n. med. Marta Mańczuk. - matematyk, epidemiolog, doktor nauk medycznych z zakresu epidemiologii nowotworów. Stypendystka Fulbrighta w latach 2014-2015. Adiunkt w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kieruje Pracownią Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Ekspertka Polskiej Ligi Walki z Rakiem
w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów. W pracy naukowej skupia się na związanych
ze stylem życia czynnikach ryzyka nowotworów. Popularyzatorka Europejskiego Kodeksu Walki
z Rakiem i koncepcji medycyny stylu życia.

 • Dla wszystkich Pań będą w dyspozycji porady lekarzy specjalistów: ginekologiczne, endokrynologiczne, urologiczne, dermatologiczne, onkologiczne, diabetologiczne, genetyczne.
 • Porady lekarza pierwszego kontaktu z zaleceniami.
 • Konsultacje psychologiczne.
 • Konsultacje lekarzy i fizjoterapeutów dot. aktywności fizycznej oraz tematyki fizjoterapii problemów kobiecych.
 • Badania diagnostyczne:

     - mammografia,

- usg piersi,

    - usg transwaginalne.

 • Nauka badania piersi - techniki samobadania.
 • Pokaz techniki samobadania piersi metodą termografii kontaktowej.
 • Badanie kolposkopowe za pomocą urządzenia optycznego.
 • Badania cytologiczne.
 • Możliwość oznaczenia markerów nowotworowych.
 • Edukacja zdrowotna w zakresie zdrowego stylu życia, porady dietetyka, stoisko
  z wagą do pomiaru masy i składników ciała (woda, tłuszcz).  
 • Pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, a nowotwory piersi.
 • Edukacja onkologiczna - podstawowe informacje w zakresie profilaktyki onkologicznej.
 • Profilaktyka epidemiologiczna – zakażenia wirusowe i bakteryjne, a zachorowalność na niektóre typy nowotworów.
 • Pomiary ciśnienia tętniczego krwi, oznaczanie  poziomu cukru i cholesterolu.
 • Porady brafitterki - jak prawidłowo dobrać biustonosz?
 • Strefa nawadniania i zdrowego żywienia.
 • Stoisko branży kosmetycznej znanej i docenianej przez Polki marki.
 • Zagraj o punkty na zdrowie - gra edukacyjna dotycząca profilaktyki chorób nowotworowych kobiet. Nagrodą jest pakiet badań profilaktycznych dla kobiet.
 • Każda z Pań zostanie obdarowana specjalnie dobranym do akcji upominkiem firmowym.
 • Na stoiskach będą dostępne materiały edukacyjne dotyczące głównie profilaktyki
  w chorobach onkologicznych u kobiet.

        To wszystko dla Pań w sobotę 16 września 2017 r. - wykłady specjalistów, badania diagnostyczne, konsultacje lekarzy specjalistów w nowej części Zdrowia Kobiety w godz. 930 – 1430 w Centrum ATTIS Spółka z o. o., w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89.

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                               Serdecznie zapraszam

                                                                                                                                                                                                  Wiktor Masłowski

                                                                                                                                                                                         Prezes Zarządu Centrum ATTIS

 

zdrowiekobiety.jpg