To już 50 lat staramy się jak najlepiej służyć pacjentom, prowadząc profilaktykę, szczepienia, zapobiegając chorobom, kompleksowo lecząc, świadcząc usługi rehabilitacyjne w trosce o powrót chorych do pełnej sprawności społecznej i zawodowej. Również w miejscu pracy otaczamy opieką specjalistyczną pracowników w ramach medycyny pracy, a w Centrum Opieki nad Rodziną z ogromną troskliwością dbamy o małych pacjentów.

Szczycimy się naszą długoletnią tradycją i doświadczeniem w leczeniu ambulatoryjnym i szpitalnym mieszkańców Warszawy i regionu. Kontynuujemy działalność Ośrodka Medycyny Pracy Budowlanych, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Ośrodka Medycyny Pracy i Lecznictwa, wciąż poszerzając zakres usług medycznych, by jak najlepiej dbać o wszystkich naszych pacjentów.

                                                                                           Wiktor Masłowski
                                                                                        Prezes Zarządu Centrum ATTIS Sp. z o. o.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2013 nadal Prezes Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
 • w Warszawie
 • 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • 1999- 2013 Dyrektor Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „Attis”w Warszawie
 • 1999 – Konsultant Systemów Medycznych – Philips
 • 1998-1999 Dyrektor Ośrodka Opieki Zdrowotnej Telewizji Polskiej S.A.
 • 1996-1998 Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej i Przekształceń Systemowych w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej
 • 1995-1996 Dyrektor Biura Przekształceń Systemowych w Ochronie Zdrowia w MZiOS
 • 1994-1995 Wicedyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej i Lecznictwa w MZiOS
 • 1990-1994 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żywcu
 • 1987-1990 Asystent Działu Anestezjologii i Reanimacji Szpitala Rejonowego w Żywcu
 • 1983-1987 Młodszy Asystent w Dziale Anestezjologii i Reanimacji Szpitala Onkologii w Szczecinie

Wykształcenie

 • 2014 Szkoła Główna Handlowa, podyplomowe studium zarządzania podmiotem leczniczym jako spółką kapitałową
 • 2001 Szkoła Główna Handlowa, podyplomowe studium ubezpieczeń
 • 1997 Galilejski Uniwersytet w Izraelu, specjalizacja w zakresie zarządzania zdrowiem
 • 1995 Narodowa Akademia Obrony – wyższy kurs obronności
 • 1994 Uniwersytet Warszawski, Specjalizacja z Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk Gospodarczych – Studia Podyplomowe
 • 1988 Anestezjologia i Intensywna Terapia – I stopień specjalizacji
 • 1974-1982 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Wydział Lekarski – lekarz medycyny

Funkcje w okresie studiów:

 • Przewodniczący Komisji Kultury Rady Uczelnianej SZSP w PAM (5 lat) w Szczecinie
 • Przewodniczący Środowiskowej Rady Klubów Studenckich (3 lata) w Szczecinie
 • Sekretarz ds. spraw zagranicznych Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Szczecinie (3 lata)
 • Kierownik Kina studenckiego w Szczecinie (3 lata)

Funkcje Publiczne:

 • Ekspert ds. Ochrony Zdrowia Business Center Club (2009 – nadal)
 • Konsultant Prezydenta RP ds. reformy ochrony zdrowia (1998-2003)
 • Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej (od 1998 –z wyłączeniem 2003-2004)
 • Doradca Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich (2001-2003)
 • Członek Zespołu ds. usług publicznych Komisji Trójstronnej (2001-2003)
 • Członek Zespołu Społeczno-Zawodowego przy Ministrze Zdrowia (2001-2003)
 • Członek Wojewódzkiego Zespołu Dialogu Społecznego (2002-2003)
 • Sekretarz Rady Nadzorczej Centrum Systemów Medycznych S.A. (2002 – do 17.03.2004)

Publikacje:

 • System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Przekształcenie zakładów samodzielnych w spółki kapitałowe
 • Zasady tworzenia biznes planu i negocjowania umów z kasą chorych
 • Publikacja dotycząca zasad tworzenia zakładów samodzielnych
 • Publikacja z zakresu reformy opieki zdrowotnej na łamach Służby Zdrowia, Monitora Zdrowia i Zdrowia Publicznego
  

 

Tytuł “Menadżera Roku” 1994 r. i 1995 r.

nadawany przez Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej
za wybitne osiągnięcie w zakresie zarządzania opieką zdrowotną

“Fachowa i przyjazna pacjentowi opieka medyczna to nasz cel.”

MISJA CENTRUM ATTIS Sp. z o.o.