Badanie USG piersi i węzłów chłonnych jest podstawowym badaniem dla kobiet poniżej czterdziestego roku życia.

U kobiet starszych w określonych przez lekarza wskazaniach badanie to wykonuje się jako uzupełnienie po mammografii.

W USG można odróżnić zmiany lite (twarde) od torbielowatych (wypełnionych płynem).

USG piersi wykorzystuje się przy wykonywaniu biopsji celowanych tzw. cienko- i gruboigłowych.

KONTAKT

Poradnia Zdrowie Kobiety

22 321 -14-75

Recepcja
EKG, USG, HOLTER, Próby Wysiłkowe, EEG, ECHO SERCA, DOPPLER, Endoskopia

22 321 12 89

Recepcja Mammografii

22 321 12 98