Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o. uprzejmie informuje o możliwości skorzystania
z bezpłatnej mammografii w ramach
Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 608 594 770 w godz. 10-14.

Bezpłatna mammografia i edukacja zdrowotna dla mieszkanek Mazowsza w wieku 40-49 lat

Recepcja        +48 22 3211211