Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej mammografii w ramach
Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi
wśród mieszkanek województwa mazowieckiego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 608 594 770 lub 532 394 839, 532 398 622 w godz. 9-14.

Bezpłatna mammografia i edukacja zdrowotna dla mieszkanek Mazowsza w wieku 40-49 lat

Recepcja        +48 22 3211211