Centrum Opieki nad Rodziną zlokalizowane jest w parkowej części posesji Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89
(najdogodniejsze wejście i wjazd od ul. Elekcyjnej).

Placówka  zabezpiecza opiekę medyczną dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż.
w dni powszednie w godzinach od 8.00 – 18.00.

Aby korzystać ze świadczeń Poradni dla Dzieci w Centrum Opieki nad Rodziną należy złożyć w tej placówce deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej – podstawowej opieki zdrowotnej dla swojego dziecka.

Nasi lekarze:
· Katarzyna Jarosz Jaroszewska – specjalista pediatrii
przyjmuje:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 13-18
· Joanna Mazurek Gałęzowska – specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej
przyjmuje:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8.00 –15.00
czwartek w godzinach 12 – 18
· Katarzyna Murawska – specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej
przyjmuje:
środa w godzinach 13- 18
czwartek, piątek w godzinach 8 – 13
· dr n. med. Anna Nitka – specjalista pediatrii i nefrologii
przyjmuje:
wtorek w godzinach 8 – 13

CENTRUM OPIEKI NAD RODZINĄ

Nowatorska placówka ochrony zdrowia, łącząca aspekt medyczny z aspektem psychologicznym i społecznym funkcjonowania rodziny. Otwarta 19 października 2006 r. Środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia zabezpieczył Samorząd Województwa Mazowieckiego, który jest właścicielem Centrum ATTIS.

W otulonej zielenią placówce medycznej, otaczamy opieką medyczną DZIECI I MŁODZIEŻ w wieku do 18 r. ż. W Poradni dla Dzieci Zdrowych i Chorych oczekuje na swoich podopiecznych wysoko wykwalifikowany zespół pracowników medycznych. W działalności Centrum Opieki nad Rodziną wprowadziliśmy nowoczesne funkcjonalne rozwiązanie, czyli koordynatora świadczeń zdrowotnych dla rodziny – a jest nim OPIEKUN RODZINY. Tę rolę zawodową pełni wykwalifikowana pielęgniarka, która planuje pacjentom odpowiednie porady i konsultacje oraz jest przewodnikiem
i doradcą w sprawach zdrowia.

DZIECIOM I MŁODYM PACJENTOM

zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę, fachową opiekę pediatryczną, pielęgniarską i położniczą. Ponadto wykonujemy testy alergiczne i szczepienia ochronne. Oferujemy także programy profilaktyczne dotyczące karmienia piersią, porady dotyczące pielęgnacji skóry niemowląt, porady z zakresu żywienia niemowląt i dzieci zagrożonych alergią, porady żywieniowe u dzieci karmionych sztucznie.

 

Lek. med. Danuta Paśnicka
Kierownik Działu Ambulatoryjnych
Świadczeń Zdrowotnych

KONTAKT

Rejestracja Dzieci Zdrowych: (22) 321 14 99

Rejestracja Dzieci Chorych: (22) 321 14 97

 

Położna środowiskowa

Dorota Lech (22) 321 12 43