Oddział dysponuje 46 łóżkami w salach 2 i 3-osobowych. Ponadto w Oddziale znajduje się 5 – łóżkowa Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego przeznaczona do leczenia chorych w stanach zagrożenia życia,
z możliwością 24-godzinnego monitorowania rytmu serca, ciśnienia, saturacji i respiratoroterapii oraz 14 stanowisk tlenoterapii w salach ogólnych.

Oferujemy szeroką diagnostykę i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych, w szczególności chorób układu krążenia, nadciśniena tętniczego, cukrzycy, zaburzeń metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego, schorzeń trzustki, wątroby, nerek i zaburzeń hormonalnych.

W trakcie diagnostyki i leczenia wykorzystywana jest nowoczesna baza sprzętowa w skład której wchodzą: pracownia endoskopii (gastroskopii i kolonoskopii), pracownia  ultrasonograficzna, echokardiograficzna, spoczynkowe i wysiłkowe badanie EKG (próba wysiłkowa), całodobowe badania: holter -EKG i ciśnieniowy, spirometria, EEG. Wykonujemy zabiegi diagnostyczno-terpeutyczne takie jak: nakłucie opłucnej, otrzewnej i biopsja szpiku kostnego. Współpracujemy z Pracownią Diagnostyczną tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Nasi pacjenci w trakcie hospitalizacji mają zapewnioną możliwość konsultacji specjalistycznych: diabetologa, kardiologa, pulmonologa, reumatologa, neurologa, onkologa, ginekologa, okulisty, chirurga, urologa, proktologa, gastrologa, dermatologa i psychiatry. Wszyscy pacjenci objęci są edukacją terapeutyczną.
Oddział spełnia wymogi ISO 9001. Finalista ogólnopolskiego rankingu „Bezpieczny Szpital”.

Zespół
W Oddziale w godzinach stałej ordynacji 8:00-15:35 zatrudnionych jest 7 lekarzy specjalistów, kolejnych 9 lekarzy dyżuruje w godzinach popołudniowych. Personel stanowią specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, pulmonologii i medycyny rodzinnej, posiadający dodatkowe umiejętności w zakresie ultrasonografii i echokardiografii.

Personel lekarski udziela informacji na temat pacjentów w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim, francuskim, albańskim i serbsko-chorwackim.

Zatrudniony personel pielęgniarski wykwalifikowany w zakresie: edukacji diabetologicznej, onkologicznej, opieki długoterminowej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i intensywnej terapii, pielęgnacji portów, interpretacji EKG oraz leczenia krwią.

Nad bezpieczeństwem epidemiologicznym naszych pacjentów czuwa lekarz specjalista mikrobiolog oraz pielęgniarka epidemiologiczna.

W oddziale zatrudniony jest edukator terapeutyczny, który prowadzi indywidualne szkolenia dla pacjentów i ich rodzin w ustalonym przez lekarza zakresie, dotyczące głównie diety, wysiłku fizycznego i trybu życia w zakresie cukrzycy oraz innych schorzeniach.

W oddziale zatrudniony jest dietetyk.

W opiece nad pacjentami wspomaga nas pielęgniarka środowiskowa.

Opieka duchowa – Ksiądz Kapelan – odwiedziny chorych codziennie.
Msze święte w kaplicy szpitalnej – w niedzielę i święta o godz 9.

W trosce o komfort pacjentów osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie sali chorych podczas:

  • obchodów lekarskich i badania pacjentów,
  • zabiegów pielęgniarskich,
  • zabiegów higienicznych.

Udzielanie informacji o stanie zdrowia
osobom upoważnionym przez pacjenta w godz. 13–15.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem nie udzielamy informacji o stanie zdrowia chorych telefonicznie.

NASZYM PACJENTOM ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO i PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ!

 

lek. med. Piotr Pawłowski
Kierownik Zakładu Chorób Wewnętrznych

KONTAKT

Sekretariat

22 32 11 330

Kierownik Zakładu Chorób Wewnętrznych

22 32 11 275

Zastępca Kierownika Zakładu ds Pielęgniarstwa – Zdzisława Kielichowska

22 32 11 319

Pokój lekarski

22 32 11 323

Konsola pielęgniarek

22 32 11 415

Dyżurka pielęgniarek

22 32 11 369

Pielęgniarka diabetologiczna

22 32 11 319