Oddział dysponuje 46 łóżkami w salach 2 i 3-osobowych. Ponadto w Oddziale znajduje się 5 – łóżkowa Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego przeznaczona do leczenia chorych w stanach zagrożenia życia,
z możliwością 24-godzinnego monitorowania rytmu serca, ciśnienia, saturacji i respiratoroterapii oraz 14 stanowisk tlenoterapii w salach ogólnych.

Oferujemy szeroką diagnostykę i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych, w szczególności chorób układu krążenia, nadciśniena tętniczego, cukrzycy, zaburzeń metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego, schorzeń trzustki, wątroby, nerek i zaburzeń hormonalnych.

W trakcie diagnostyki i leczenia wykorzystywana jest nowoczesna baza sprzętowa w skład której wchodzą: pracownia endoskopii (gastroskopii i kolonoskopii), pracownia  ultrasonograficzna, echokardiograficzna, spoczynkowe i wysiłkowe badanie EKG (próba wysiłkowa), całodobowe badania: holter -EKG i ciśnieniowy, spirometria, EEG. Wykonujemy zabiegi diagnostyczno-terpeutyczne takie jak: nakłucie opłucnej, otrzewnej i biopsja szpiku kostnego. Współpracujemy z Pracownią Diagnostyczną tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Nasi pacjenci w trakcie hospitalizacji mają zapewnioną możliwość konsultacji specjalistycznych: diabetologa, kardiologa, pulmonologa, reumatologa, neurologa, onkologa, ginekologa, okulisty, chirurga, urologa, proktologa, gastrologa, dermatologa i psychiatry. Wszyscy pacjenci objęci są edukacją terapeutyczną.
Oddział spełnia wymogi ISO 9001. Finalista ogólnopolskiego rankingu „Bezpieczny Szpital”.

Zespół
W Oddziale w godzinach stałej ordynacji 8:00-15:35 zatrudnionych jest 7 lekarzy specjalistów, kolejnych 9 lekarzy dyżuruje w godzinach popołudniowych. Personel stanowią specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, pulmonologii i medycyny rodzinnej, posiadający dodatkowe umiejętności w zakresie ultrasonografii
i echokardiografii.

Personel lekarski udziela informacji na temat pacjentów w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim, francuskim, albańskim i serbsko-chorwackim.

Zatrudniony personel pielęgniarski wykwalifikowany w zakresie: edukacji diabetologicznej, onkologicznej, opieki długoterminowej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i intensywnej terapii, pielęgnacji portów, interpretacji EKG oraz leczenia krwią.

Nad bezpieczeństwem epidemiologicznym naszych pacjentów czuwa lekarz specjalista mikrobiolog oraz pielęgniarka epidemiologiczna.

W oddziale zatrudniony jest edukator terapeutyczny, który prowadzi indywidualne szkolenia dla pacjentów i ich rodzin
w ustalonym przez lekarza zakresie, dotyczące głównie diety, wysiłku fizycznego i trybu życia w zakresie cukrzycy oraz innych schorzeniach.

W oddziale zatrudniony jest dietetyk.

W opiece nad pacjentami wspomaga nas pielęgniarka środowiskowa.

W trosce o komfort pacjentów osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie sali chorych podczas:

  • obchodów lekarskich i badania pacjentów,
  • zabiegów pielęgniarskich,
  • zabiegów higienicznych.

 

Opieka duchowa – Ksiądz Kapelan, tel. 22 300 95 02; 790 364 817.

Odwiedziny chorych codziennie.
Msze święte w kaplicy szpitalnej – w niedzielę i święta o godz 9.

 

Udzielanie informacji o stanie zdrowia
osobom upoważnionym przez pacjenta w godz. 13–15.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem nie udzielamy informacji o stanie zdrowia chorych telefonicznie.

NASZYM PACJENTOM ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO i PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ!

 

lek. med. Piotr Pawłowski
Kierownik Zakładu Chorób Wewnętrznych

KONTAKT

Sekretariat

22 32 11 330

Kierownik Zakładu Chorób Wewnętrznych

22 32 11 375

Zastępca Kierownika Zakładu
ds. Pielęgniarstwa

22 32 11 325

Pokój lekarski

22 32 11 323

Konsola pielęgniarek

22 32 11 415

Dyżurka pielęgniarek

22 32 11 369

Edukator Diabetologiczny

(Przychodnia Centrum ATTIS przy ul. Śliskiej 5)

22 316 38 16