Uprzejmie informujemy, że w Centrum ATTIS wykonujemy szeroki panel usług z zakresu diagnostyki  laboratoryjnej.  Laboratorium zlokalizowane jest na terenie siedziby Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89.

PUNKTY POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ znajdują się we wszystkich naszych poradniach, tj. przy              ul. Górczewskiej 89, ul. Śliskiej 5, ul. Pawińskiego 2, ul. Grochowskiej 278.

Materiał do badań pobierany jest w dni powszednie w Punkcie Pobrań Materiału, po uprzedniej rejestracji
w Recepcji:

Poradnie ul. Górczewska 89 w godz. 700-1000 

Centrum Opieki nad Rodziną ul. Górczewska 89 w godz. 800-1000

Poradnie ul. Pawińskiego 2 w godz. 700-930

Poradnie ul. Śliska 5 w godz. 730-930

Poradnie ul. Grochowska 278 w godz. 730-1000 .

Wyniki badań wydawane są w dni powszednie w godzinach  7.30 – 18.00. Większość wyników wydajemy          w tym samym dniu lub dnia następnego. Istnieje możliwość wykonania badań w trybie cito!

Zwracamy szczególną uwagę na jakość wykonywanych badań i kontrolę poprawności wydawanych wyników – zgodnie z zasadami „Dobrej Praktyki Laboratoryjnej”. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. Oznaczenia wykonywane w naszym laboratorium są poddawane codziennej kontroli wewnątrz laboratoryjnej oraz systematycznym sprawdzianom kontroli jakości zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Dzięki systemowi kontroli jakości badań, wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu laborantów oraz zaawansowanej technologii – wyniki badań są w pełni wiarygodne i zgodne z obowiązującymi standardami.

Wszystkie badania w naszym Laboratorium mogą być wykonane odpłatnie,
bez skierowania.

Badania bezpłatne wykonywane są pacjentom na podstawie skierowania od lekarza z Centrum ATTIS lub pacjentom uprawnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zakres wykonywanych badań podstawowych i specjalistycznych:

  • Biochemia kliniczna
  • Hematologia
  • Diagnostyka hormonalna
  • Analityka ogólna
  • Serologia (grupy krwi)
  • Toksykologia (w tym poziom metali w krwi i w moczu)
  • Bakteriologia

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY LEKARZY RODZINNYCH I LEKARZY INNYCH SPECJALNOŚCI, NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Z każdym podmiotem podpiszemy indywidualną umowę określającą zakres i warunki świadczonych usług oraz ceny badań.

ZAPRASZAMY DO  WSPÓŁPRACY  INSTYTUCJE, FIRMY, ZAKŁADY PRACY.

Klientom instytucjonalnym polecamy kompleksowe badanie pracowników z możliwością dojazdu do zakładu.

KONTAKT

Recepcja Laboratorium

22 321 12 75