Uprzejmie informujemy, że w Centrum ATTIS wykonujemy szeroki panel usług z zakresu diagnostyki  laboratoryjnej.  Laboratorium zlokalizowane jest na terenie siedziby Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89, a PUNKTY POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ znajdują się we wszystkich naszych poradniach, tj. przy ul. Górczewskiej 89, ul. Śliskiej 5,
ul. Pawińskiego 2, ul. Grochowskiej 278.

Materiał do badań pobierany jest w dni powszednie w Punkcie Pobrań Materiału, po uprzedniej rejestracji
w Recepcji:

Poradnie ul. Górczewska 89 w godz. 700-1000 

Centrum Opieki nad Rodziną ul. Górczewska 89 w godz. 800-1000

Poradnie ul. Pawińskiego 2 w godz. 700-930

Poradnie ul. Śliska 5 w godz. 730-930

Poradnie ul. Grochowska 278 w godz. 730-1000 .

Wyniki badań wydawane są w dni powszednie w godzinach  7.30 – 18.00. Większość wyników wydajemy w tym samym dniu lub dnia następnego. Istnieje możliwość wykonania badań w trybie cito!

Zwracamy szczególną uwagę na jakość wykonywanych badań i kontrolę poprawności wydawanych wyników – zgodnie    z zasadami „Dobrej Praktyki Laboratoryjnej”. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. Oznaczenia wykonywane w naszym laboratorium są poddawane codziennej kontroli wewnątrz laboratoryjnej oraz systematycznym sprawdzianom kontroli jakości zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Dzięki systemowi kontroli jakości badań, wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu laborantów oraz zaawansowanej technologii – wyniki badań są w pełni wiarygodne i zgodne z obowiązującymi standardami.

Wszystkie badania w naszym Laboratorium mogą być wykonane odpłatnie,
bez skierowania.

Badania bezpłatne wykonywane są pacjentom na podstawie skierowania od lekarza z Centrum ATTIS lub pacjentom uprawnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zakres wykonywanych badań podstawowych i specjalistycznych:

  • Biochemia kliniczna
  • Hematologia
  • Diagnostyka hormonalna
  • Analityka ogólna
  • Serologia (grupy krwi)
  • Toksykologia (w tym poziom metali w krwi i w moczu)
  • Bakteriologia

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY LEKARZY RODZINNYCH I LEKARZY INNYCH SPECJALNOŚCI, NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Z każdym podmiotem podpiszemy indywidualną umowę określającą zakres i warunki świadczonych usług oraz ceny badań.

ZAPRASZAMY DO  WSPÓŁPRACY  INSTYTUCJE, FIRMY, ZAKŁADY PRACY.

Klientom instytucjonalnym polecamy kompleksowe badanie pracowników z możliwością dojazdu do zakładu.

KONTAKT

Recepcja Laboratorium

22 321 12 75