Diagnostyka medyczna jest nieodłącznym elementem procesu leczenia. Dlatego też w Centrum ATTIS   kładziemy ogromny nacisk na poszerzanie naszej oferty w tej dziedzinie i unowocześnianie bazy sprzętowej.

SPRZĘT

Gwarancja bezpiecznej aparatury medycznej, wśród której znajdują się jedne z najnowocześniejszych urządzeń medycznych na świecie.

  • Mammograf cyfrowy do badań przesiewowych i diagnostyki pogłębionej (mammomat z tomosyntezą, biopsją pod tomosyntezą, mammografią spektralną oraz systemem biopsji wspomaganej próżniowo) zakupiony w 2019 r. – jego zalety to przede wszystkim bardzo niska dawka promieniowania, wysoka czułość i dokładność badań oraz gwarancja komfortu dzięki regulacji ucisku głowicy na powierzchni piersi. Aparat umożliwia także wykonywanie biopsji piersi pod kontrolą mammografii i radiologiczną ocenę pobranego materiału.
  • Urządzenie USG 3D/4D – umożliwiające bezinwazyjne, nieszkodliwe i bezbolesne badanie usg piersi. Zapewnia skuteczne wykrywanie nawet małych zmian w obrębie piersi u młodych pacjentek z małą ilością tkanki tłuszczowej,
    lub u których nie jest wskazana częsta ekspozycja na promieniowanie rtg. Urządzenie wyposażone jest
    w specjalną przystawkę – ramię, pozwalające na wykonywanie przeglądowego badania piersi.
  • Diagnostyczny aparat Rtg – funkcjonalny system radiografii cyfrowej, zapewniający wysoką jakość obrazu
    i bezpieczeństwo.
W Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89 wykonujemy
Badania Radiologiczne
Badania USG
Badanie USG Piersi i węzłów chłonnych
Mammografia
Biopsje
Badania EKG

Spirometria

Badania fizjologii pracy:  badanie czucia wibracji (palestezjometria), próba oziębieniowa z termometrią skórną i próbą uciskową

Echo serca
Badania Holtera
Badania EEG
Próba wysiłkowa
Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroskopia i kolonoskopia
W Centrum ATTIS przy ul. Śliskiej 5 wykonujemy
Badania USG
Badania EKG
Badania Holtera i Próba wysiłkowa
 
 
 
 
 

Wszystkim pacjentom ubezpieczonym w NFZ, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wykonujemy bezpłatnie Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego oraz Badania Dopplera,
na zasadach i w zakresie zgodnym z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ubezpieczonym w NFZ pacjentom Centrum ATTIS, na podstawie skierowania uprawnionego lekarza Centrum ATTIS wykonujemy bezpłatne badania z zakresu diagnostyki medycznej na zasadach i w zakresie zgodnym z ustawą
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wszystkie badania mogą być wykonane odpłatnie, bez skierowania lub –  jeżeli wymagają tego przepisy – na podstawie skierowania lekarza z gabinetu prywatnego lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Rejestracja pacjentów na badania odbywa się poprzez właściwe recepcje lub bezpośrednio w pracowniach. Pracownicy recepcji oraz personel medyczny poszczególnych pracowni, informuje pacjentów o sposobie przygotowania się do badań i o terminie wykonania badań.

Zdjęcia kostne i zębowe oraz klatki piersiowej wykonywane są na bieżąco w dni powszednie w godz. 7 – 18.

 

KONTAKT

Recepcja Mammografii

22 321 12 98

Recepcja RTG ul. Górczewska 89

22 321 12 91

Recepcja
EKG, USG, HOLTER, Próby Wysiłkowe, EEG, ECHO SERCA, DOPPLER, Endoskopia

22 321 12 89

Pracownia EKG

22 321 12 88

Pracownia Fizjologii Pracy

Rejestracja telefoniczna poniedziałek-piątek, godz. 8-13

22 321 12 92