Spotkania osób chorujących na cukrzycę i ich rodzin odbywa się w Centrum ATTIS w ramach Klubu Cukrzyka i Klubu Seniora.

Spotkania mają charakter warsztatowy i są nieodpłatne. Organizowane są cykliczne raz w miesiącu (każdy pierwszy poniedziałek miesiąca oprócz lipca i sierpnia) oraz okolicznościowo. W spotkaniach uczestniczą również rodziny i znajomi pacjentów, ze schorzeniami poza cukrzycowymi.

Poza zagadnieniami dotyczącymi bezpośrednio schorzeń poruszane są także problemy zdrowotne w wielu innych współistniejących chorobach. Program spotkań zawiera elementy profilaktyczne i ogólnie usprawniające oraz integracji społecznej (m.in. edukacja zdrowotna, zasady racjonalnego odżywiania się, aktywność fizyczna, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wymiana doświadczeń). Jednym z celów spotkań są działania motywujące seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu, budujące w uczestnikach potrzebę poprawy kondycji fizycznej (spacery, taniec, uprawianie sportu), a także pogłębiające wiedzę pacjenta na temat innych aktywnych grup społecznych.

Edukację prowadzi doświadczony edukator ds. diabetologii mgr Zdzisława Kielichowska.

Edukacja osób chorujących na cukrzycę:

  • typ 1(bez osobistej pompy insulinowej),
  • typ 2,
  • wtórną,

oraz

  • osób w stanie przed cukrzycowym (hiperinsulinemia, insulinooporność),
  • Zespół Metaboliczny (Zespół X) i ich rodzin

– odbywa się na ul. Śliskiej 5, pokój 206 codziennie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Spotkania klubowe zostaną wznowione po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego i będą wynikały z zarządzeń Ministerstwa Zdrowia.

Obecnie oferujemy możliwość uzyskania porad telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w trybie on-line

Porady komercyjne możliwe są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

KONTAKT

Edukator ds. diabetologii:

mgr Zdzisława Kielichowska

Przychodnie Lekarskie przy ul. Śliskiej 5, pok. 206

tel. 22 316 38 40  w godzinach 7:00-14:35

Tel. kom: 604 296 290

napisz do edukatora