Szanowni Państwo,

Wszelką korespondencję listowną kierowaną do Centrum ATTIS, w tym skierowania do poradni specjalistycznych, prosimy nadawać wyłącznie na następujący adres:

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.

Górczewska 89, 01-401 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że w drodze po świadczenia medyczne w Centrum ATTIS udzieli Państwu pomocy Rzecznik Pacjenta Centrum ATTIS.

Punkty szczepień przeciwko COVID – 19 mieszczą się w Centrum ATTIS:

przy ul. Górczewskiej 89

–  przy ul. Śliskiej 5

Centrum ATTIS uruchamia szczepienia przeciwko COVID-19
u chorych na nowotwory

Zapisy i informacja:

telefonicznie pod numer: 532 398 622
elektronicznie: zdrowiekobiety@attis.com.pl
osobiście: Recepcja Zdrowie Kobiety, pok. 02, parter budynku przychodni

Skierowania dla pacjentów grupy 1B zostaną wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia (CeZ).
Wytyczne dla pacjentów z grupy 1B i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19. Szczegółowe informacje dla osób przewlekle chorych dostępne na stronie gov.pl/szczepimysie w przeznaczonej dla tej grupy pacjentów zakładce. (https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osoby-przewlekle-chore).

 

OBSŁUGA PACJENTÓW W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA 2021

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA DO REHABILITACJI DZIENNEJ

TELEPORADY POZ

Instrukcje o sposobie realizacji w POZ: e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zlecenia na badania dodatkowe

Indywidualne Konto Pacjenta – założenie poprzez serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ

Strategia walki z pandemią Covid-19 – jesień 2020 Ministerstwo Zdrowia.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (wypełniony wniosek należy dostarczyć kancelarii szpitala lub rejestracji poradni)

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej
W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pobiera się opłatę w wysokości:
1) 0,36 zł. za jedną stronę sporządzonej z niej kopii lub wydruku,
2) 9,95 zł. za jedną stronę sporządzonego z niej wyciągu lub odpisu*
Opłata jest pobierana w kasach Centrum ATTIS Sp. z o. o.
Udostępnianie kopii dokumentacji medycznej następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Wnioski dostępne są również w informacji.
*zgodnie z ustawą dokumentacja medyczna może być udostępniona na informatycznym nośniku danych, ale tylko w przypadku jej prowadzenia w wersji elektronicznej – płyta CD – koszt 2,00 zł.
Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 4 maja  2020 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 35 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wynosi 30 zł brutto za dobę, na podstawie umowy zawartej z firmą zewnętrzną świadczącą usługi
w zakresie przechowywania zwłok.
Podstawa prawna: art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zasady sprawowania opieki nad pacjentem przez rodzinę i bliskich w Szpitalu CENTRUM ATTIS

Karta Praw Pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Artykuły i publikacje

Przewodnik – opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu (opracowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego)

Pakiet Onkologiczny – Prezentacja

Obowiązek informacyjny oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA dla pacjentów POZ

Szczegółowych informacji na temat Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udziela Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.nfz-warszawa.pl w zakładce informacje dla pacjenta. Znajdą tam Państwo zasady korzystania z NPL oraz wykaz placówek ich adresy i telefony.

KONTAKT

Rzecznik Pacjenta Centrum ATTIS Danuta Mordak

ul. Górczewska 89, Warszawa

pokój 623, VI piętro

tel. (22) 321 13 48

Napisz do Rzecznika

 

Inspektor Ochrony Danych

Napisz do Inspektora

 

Zespół ds. Etyki

(22) 321 14 73

Napisz do zespołu