“Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet – adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy STTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego”

Pierwsza w Polsce Nowoczesna Kompleksowa

Opieka Onkologiczna Kobiet

Klinika dla kobiet
 • Rok 2016

  1. E-zdrowie dla Mazowsza (kontynuacja)

  kwota dotacji 37 198,00 zł.

  1. Zakup aparatury i sprzętu medycznego (wideogastroskop, system monitorowania EKG i RR metodą Holtera, samodzielny skaner laserowy, aparat do krioterapii rehabilitacyjnej, aparat do ultradźwięków z dwiema głowicami, wanna do masażu kończyn dolnych).

  kwota dotacji 240 679,14 zł.

  1. Zakup kardiomonitorów

  kwota dotacji 40 120,27 zł.

  1. Zakup zintegrowanego systemu przywoławczego dla pacjenta i centrali telefonicznej

  kwota dotacji 360 000,00 zł.

 • Rok 2015

  Zakup wyposażenia dla Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. (Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem, obrazowaniem 3D/4D do badań położniczo-ginekologicznych, defibrylator, myjnia – dezynfektor do narzędzi chirurgicznych, nóż ultradźwiękowy do cięcia i koagulacji tkanek, myjnia ultradźwiękowa, diatermia chirurgiczna, diatermia endoskopowa, sterylizator plazmowy, UNIT dentystyczny, przenośny aparat ultrasonograficzny).

  kwota dotacji 816 919,00 zł.

 • Rok 2014

  1. Dostosowanie wejścia do budynku przy ul. Nowogrodzkiej 89 dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem platformy podnoszącej pionowej

  kwota dotacja 64 000,00 zł.

  1. Termomodernizacja i wymiana oświetlenia w budynku Przychodni przy ul. Śliskiej 5

  kwota dotacji 280 610,89 zł.

 • Rok 2013

  Projekt i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

  kwota dotacji 193 126,33 zł.