Inwestycje realizowane przy pomocy środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego

 • Rok 2021

  1. Współpraca partnerska przy realizacji projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” – kontynuacja zadania z 2020 r.

   Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie. Centrum ATTIS jest Partnerem projektu.

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-Cov-2.

  czytaj więcej

         Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa.

  Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Okres realizacji: 2020-2022.

  • aparatura medyczna i diagnostyczna;
  • odczynniki i materiały medyczne;
  • urządzenia i środki do dezynfekcji;
  • środki do ochrony indywidualnej;
  • leki, szczepionki i testy;
  • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką.

 • Rok 2020

  1. Zakup infrastruktury informatycznej

              kwota dotacji  91.299,90 zł.

   

  2. Współpraca partnerska przy realizacji projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” 

  Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie. Centrum ATTIS jest Partnerem projektu.

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-Cov-2.

  czytaj więcej

  Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa.

  Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Okres realizacji: 2020-2022.

   • aparatura medyczna i diagnostyczna;
   • odczynniki i materiały medyczne;
   • urządzenia i środki do dezynfekcji;
   • środki do ochrony indywidualnej;
   • leki, szczepionki i testy;
   • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką.

   

  3. Działania związane z przeciwdziałaniem COVID – 19  

   • zamgławiacze i ozonatory do dezynfekcji pomieszczeń;
   • wózki transportowe, parawany, dozowniki bezdotykowe, fotele do pobierania krwi, kosze na odpady, podajniki na rękawiczki;
   • kamery termowizyjne do bezpiecznego pomiaru temperatury u pacjentów.

  kwota dotacji  200.000,00 zł.

   

 • Rok 2019

 • Rok 2018

 • Rok 2017

  Klinika dla kobiet

  Pierwsza w Polsce Nowoczesna Kompleksowa

  Opieka Onkologiczna Kobiet

  „Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet – adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego”

  kwota dotacji 5.935769,74 zł.

 • Rok 2016

  1. E-zdrowie dla Mazowsza (kontynuacja)

  kwota dotacji 37 198,00 zł.

  1. Zakup aparatury i sprzętu medycznego (wideogastroskop, system monitorowania EKG i RR metodą Holtera, samodzielny skaner laserowy, aparat do krioterapii rehabilitacyjnej, aparat do ultradźwięków z dwiema głowicami, wanna do masażu kończyn dolnych).

  kwota dotacji 240 679,14 zł.

  1. Zakup kardiomonitorów

  kwota dotacji 40 120,27 zł.

  1. Zakup zintegrowanego systemu przywoławczego dla pacjenta i centrali telefonicznej

  kwota dotacji 360 000,00 zł.

 • Rok 2015

  Zakup wyposażenia dla Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. (Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem, obrazowaniem 3D/4D do badań położniczo-ginekologicznych, defibrylator, myjnia – dezynfektor do narzędzi chirurgicznych, nóż ultradźwiękowy do cięcia i koagulacji tkanek, myjnia ultradźwiękowa, diatermia chirurgiczna, diatermia endoskopowa, sterylizator plazmowy, UNIT dentystyczny, przenośny aparat ultrasonograficzny).

  kwota dotacji 816 919,00 zł.

 • Rok 2014

  1. Dostosowanie wejścia do budynku przy ul. Nowogrodzkiej 89 dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem platformy podnoszącej pionowej

  kwota dotacja 64 000,00 zł.

  1. Termomodernizacja i wymiana oświetlenia w budynku Przychodni przy ul. Śliskiej 5

  kwota dotacji 280 610,89 zł.

 • Rok 2013

  Projekt i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

  kwota dotacji 193 126,33 zł.