Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.
Regon: 016441803; NIP 5272699583;
KRS: 0000476231 XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie;
Kapitał zakładowy 70 155 000 zł wpłacony w całości;
Siedziba spółki: 01-401 WARSZAWA, ul. Górczewska 89

Rejestracja – umawianie wizyt

tel. +48(22) 321 12 11-14

rejestracja @attis.com.pl

Siedziba Centrum ATTIS

Prezes Zarządu: Wiktor Masłowski +48(22) 321 14 00
zarzad@attis.com.pl

Dyrektor Medyczny: Wojciech Kłosiński +48(22) 321 14 00
wojciech.klosinski@attis.com.pl

Kierownik Działu Pielęgniarstwa: Beata Nowicka +48(22) 321 12 02
beata.nowicka@attis.com.pl

Główny Księgowy: Jerzy Kowalski +48(22) 321 14 60
jerzy.kowalski@attis.com.pl

Dział Świadczeń Zdrowotnych (umowy i kontrakty): Karol Sosnowski +48(22) 321 14 43,
karol.sosnowski@attis.com.pl

Specjalista promocji i marketingu: Elżbieta Sadza +48(22) 321 14 40
elzbieta.sadza@attis.com.pl

Dział Obsługi Klienta: Kierownik, +48(22) 321 12 18
rejestracja@attis.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
iod@attis.com.pl

 

Kontakt dla przedstawicieli firm farmaceutycznych w sprawie spotkań z osobami uprawnionymi do wystawiania recept pobierz wniosek

Imie i Nazwisko (wymagane)

Email (wymagane)

Tytuł

Twoja wiadomość