Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.
Siedziba spółki: 01-401 WARSZAWA, ul. Górczewska 89

REGON 016441803
NIP 5272699583
KRS: 0000476231 XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie
Kapitał zakładowy 70 155 000 zł wpłacony w całości

Infolinia – Rejestracja telefoniczna

tel. 22 321 12 11-14

napisz do rejestracji

Siedziba Centrum ATTIS

Prezes Zarządu:   22 321 14 00
zarzad@attis.com.pl

Dyrektor Medyczny: Wojciech Kłosiński 22 321 14 00
wojciech.klosinski@attis.com.pl

Kierownik Działu Pielęgniarstwa: Beata Nowicka 22 321 12 02
beata.nowicka@attis.com.pl

Główny Księgowy: Paweł Płuska 22 321 14 60
pawel.pluska@attis.com.pl

Dział Świadczeń Zdrowotnych (umowy i kontrakty): Karol Sosnowski 22 321 14 43
karol.sosnowski@attis.com.pl

Specjalista promocji i marketingu: Elżbieta Sadza 22 321 14 40
elzbieta.sadza@attis.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
iod@attis.com.pl

 

Kontakt dla przedstawicieli firm farmaceutycznych w sprawie spotkań z osobami uprawnionymi do wystawiania recept pobierz wniosek