Dane spółki od 01.04.2022 r.

 

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.
Siedziba spółki: 03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8
tel/fax 22 326 59 87/22 326 58 99

e-mail: sekretariat@brodnowski.pl

REGON 141983460
NIP 524-26-88-913 
KRS: 0000336164
Nr rachunku bankowego: 16124060741111001037046647

   

Infolinia
Rejestracja telefoniczna do przychodni specjalistycznych Centrum ATTIS
przy ul. Górczewskiej 89, Pawińskiego 2, Śliskiej 5, Grochowskiej 278

22 321 12 11
22 321 12 12
22 321 12 13
22 321 12 14

napisz do rejestracji

Siedziba Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89, 01-401 Warszawa

Członek Zarządu ds. organizacji procesu opieki medycznej:
Wojciech Kłosiński 22 321 14 00
zarzad@attis.com.pl

Dział Pielęgniarstwa: Kierownik Beata Nowicka 22 321 12 02
beata.nowicka@attis.com.pl

Główny Księgowy: Paweł Płuska 22 321 14 60
pawel.pluska@attis.com.pl

Dział Organizacji i Nadzoru: Kierownik Michał Rurka 22 321 14 04
michal.rurka@attis.com.pl

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi:
Kierownik Elżbieta Nalewczyńska-Kulińska 22 321 14 12
elzbieta.nalewczynska@attis.com.pl

Dział Świadczeń Zdrowotnych (umowy i rozliczenia):
Kierownik Karol Sosnowski 22 321 14 43
karol.sosnowski@attis.com.pl

Specjalista Promocji i Marketingu: Elżbieta Sadza 22 321 14 40
elzbieta.sadza@attis.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
iod@attis.com.pl

 

Przychodnie specjalistyczne Centrum ATTIS

Kierownik Przychodni przy ul. Górczewskiej 89:
Renata Mędza – 22 321 12 07  napisz
Kierownik Przychodni przy ul. Pawińskiego 2:
Agnieszka Częstochowska – 22 257 04 28  napisz
Kierownik Przychodni przy ul. Śliskiej 5:
Dorota Kuszczyk – 22 316 38 14  napisz
Kierownik Przychodni przy ul. Grochowskiej 278:
Aldona Felczak – 22 810 68 35   napisz

 

 

Kontakt dla przedstawicieli firm farmaceutycznych w sprawie spotkań z osobami uprawnionymi do wystawiania recept pobierz wniosek