Mammografia jest jedną z uznanych metod obrazowych stosowanych w monitorowaniu chorych na nowotwory. Jest badaniem radiologicznym, które służy wykryciu zmian nowotworowych piersi we wczesnym stadium. Badanie polega na wykonaniu 4 zdjęć przy użyciu promieni rentgenowskich (prześwietlenie). Mmmografia umożliwia  rozpoznanie nie tylko raka piersi, ale także innych patologii nie wyczuwalnych klinicznie i nie dających widocznych objawów.

Badanie mammograficzne piersi stanowi również podstawową metodę stosowaną we wczesnej diagnostyce i skriningu raka piersi.

Badanie mammograficzne powinno być wykonane co najmniej raz na 2 lata lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Mammografię wykonuje się u kobiet powyżej czterdziestego roku życia na zlecenie lekarza specjalisty.
W wybranych przypadkach mammografię wykonuje się także u kobiet młodszych – zawsze na zlecenie lekarza. Młodsze  kobiety nie powinny ignorować badania piersi.  Jednak w ich przypadku podstawowym badaniem jest badanie USG piersi, co nie wyklucza wykonania mammografii.

Pracownia Mammografii Centrum ATTIS dysponuje nowoczesnym aparatem cyfrowym zakupionym w 2019 r. Do głównych zalet tego aparatu należy bardzo niska dawka promieniowania, wysoka czułość i dokładność badań oraz gwarancja komfortu dzięki regulacji ucisku głowicy na powierzchni piersi.

Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego oraz posiadanych zdjęć lub płytki
z poprzedniej mammografii i/lub USG piersi, jeśli wcześniej miała Pani wykonywane takie badania.

 

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI (mammografia)

Bezpłatne badania w ramach programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ.

Na badania nie obowiązują skierowania.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
    • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka);
    • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
    • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Bezpłatne badania w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego.

Na badania nie obowiązują skierowania.

Z bezpłatnego badania mammograficznego oraz edukacji w zakresie samobadania piersi mogą skorzystać mieszkanki Mazowsza w wieku 40-49 lat. Czytaj dalej.

 

KONTAKT

Recepcja Mammografii

22 321 12 98

Poradnia Zdrowie Kobiety

22 321 -14-75

Recepcja RTG ul. Górczewska 89

22 321 12 91

Recepcja
EKG, USG, HOLTER, Próby Wysiłkowe, EEG, ECHO SERCA, DOPPLER, Endoskopia

22 321 12 89