Mammografia jest jedną z uznanych metod obrazowych stosowanych w monitorowaniu chorych na nowotwory. Jest badaniem radiologicznym, które służy wykryciu zmian nowotworowych piersi we wczesnym stadium. Badanie polega na wykonaniu 4 zdjęć przy użyciu promieni rentgenowskich (prześwietlenie). Mmmografia umożliwia  rozpoznanie nie tylko raka piersi, ale także innych patologii nie wyczuwalnych klinicznie i nie dających widocznych objawów.

Badanie mammograficzne piersi stanowi również podstawową metodę stosowaną we wczesnej diagnostyce i skriningu raka piersi.

Badanie mammograficzne powinno być wykonane co najmniej raz na 2 lata lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Mammografię wykonuje się u kobiet powyżej czterdziestego roku życia na zlecenie lekarza specjalisty.
W wybranych przypadkach mammografię wykonuje się także u kobiet młodszych – zawsze na zlecenie lekarza. Młodsze  kobiety nie powinny ignorować badania piersi.  Jednak w ich przypadku podstawowym badaniem jest badanie USG piersi, co nie wyklucza wykonania mammografii.

Pracownia Mammografii Centrum ATTIS dysponuje nowoczesnym aparatem cyfrowym zakupionym w 2019 r. Do głównych zalet tego aparatu należy bardzo niska dawka promieniowania, wysoka czułość i dokładność badań oraz gwarancja komfortu dzięki regulacji ucisku głowicy na powierzchni piersi.

Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego oraz posiadanych zdjęć lub płytki
z poprzedniej mammografii i/lub USG piersi, jeśli wcześniej miała Pani wykonywane takie badania.

 

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI (mammografia)

Bezpłatne badania w ramach programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ.

Na badania nie obowiązują skierowania.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
    • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka);
    • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
    • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Bezpłatne badania w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego.

Na badania nie obowiązują skierowania.

Z bezpłatnego badania mammograficznego oraz edukacji w zakresie samobadania piersi mogą skorzystać mieszkanki Mazowsza w wieku 40-49 lat. Czytaj dalej.

 

KONTAKT

Recepcja Mammografii

(22) 321 12 98

Poradnia Zdrowie Kobiety

(22) 321 -14-75

Recepcja RTG ul. Górczewska 89

(22) 321 12 91

Recepcja RTG ul. Nowogrodzka 62A

(22) 622 40 52 wew.19

Recepcja
EKG, USG, HOLTER, Próby Wysiłkowe, EEG, ECHO SERCA, DOPPLER, Endoskopia

(22) 321 12 89