Centrum ATTIS  już od 50 lat troszczy się o zdrowie pracowników.

Lekarze i pielęgniarki medycyny pracy Centrum ATTIS są swoją pracą rzetelnie wypełniają ideę ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy utworzonej „ w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy …, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej.”

Centrum ATTIS realizuje umowy na medyczne świadczenia profilaktyczne i profilaktyczno-lecznicze
z ponad 800 kontrahentami.

WŁASNA BAZA DIAGNOSTYCZNA I SPECJALISTYCZNA  W PEŁNYM ZAKRESIE.

Badania laboratoryjne.
Badania diagnostyczne (m.in. EKG, audiomeria, spirometria).                                                                                  Badania fizjologii pracy: badanie czucia wibracji (palestezjometria), próba oziębieniowa z termometrią skórną i próbą uciskową.
Badania psychologiczne:

– kierowców – psychotechnika;
– na broń myśliwską, sportową, osobistą;
– osobowości i przydatności zawodowej (np. sędziów, prokuratorów, kuratorów, komorników);
– testy aparaturowe badające szybkość i dokładność reakcji na bodźce, koordynację wzrokowo-ruchową
   (np. operator: wózka widłowego i akumulatorowego, suwnicy, koparki, ładowarki, dźwigu, żurawia, itd.).

MEDYCYNA PRACY

Obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki medycznej spoczywa na pracodawcy. Każdy Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na badania profilaktyczne określone w art. 229 Kodeksu pracy. Wzór umowy zawierający skierowanie na badanie oraz cennik.
Koszty związane z badaniami profilaktycznymi ponosi pracodawca.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o Służbie Medycyny Pracy (Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593, z póź. zm.).

Opieka medyczna w zakresie medycyny pracy

Badania profilaktyczne – wstępne, okresowe, kontrolne – polegają na określeniu predyspozycji pracownika na określonym stanowisku w konkretnych warunkach.

  • badania wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy lub jeżeli występują nowe zagrożenia i czynniki szkodliwe;
  • badania okresowe – obowiązuje osoby pracujące już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia;
  • badania kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni;

Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych zależy od:

  • czynników szkodliwych i/lub uciążliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku pracy;
  • stanu zdrowia osoby badanej.

Dokumenty wymagane podczas zgłoszenia się na badania profilaktyczne

  • skierowanie na badania profilaktyczne wystawione przez pracodawcę, opisujące warunki i zagrożenia związane ze stanowiskiem pracy;
  • dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • w przypadku badania kontrolnego: zaświadczenie od lekarza o zakończeniu leczenia oraz dokumentacja medyczna dot. przebytego leczenia.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne pozwalają wykluczyć lub wykryć schorzenia będące przeciwwskazaniem do pracy w kontakcie z żywnością lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową u osób, których charakter pracy wymaga kontaktu z ludźmi (np.: gastronomia, służba zdrowia, oświata, itp.).

Zgodnie z Ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, pracownicy wykonujący prace, w czasie których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, powinni mieć wykonane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz posiadać „Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

W skład badania wchodzi:

  • konsultacja lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia:
  • trzykrotne badanie kału na nosicielstwo (w przypadku pierwszej wizyty);
  • RTG klatki piersiowej (jeśli Pacjent nie posiada aktualnego).

Lekarskie przeglądy stanowisk pracy

Przegląd i opis stanowisk pracy służy lekarzom, jako dodatkowa informacja w czasie badania pracowników Państwa firmy. Termin wizytacji jest ustalany indywidualnie.

Udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP

Zgodnie z Rozdz. XI Kodeksu Pracy obowiązek powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają pracodawcy, zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Pracodawca zapewnia udział lekarza medycyny pracy w pracach Komisji.

Szczepienia pracownicze

Szczepienia pracowników zapewniają ochronę im samym i wszystkim, z którymi mają bezpośredni kontakt, jak również zabezpieczają ciągłość pracy, a przez to stabilność biznesową przedsiębiorstw. Choroby zakaźne są niebezpieczne dla zdrowia ludzi, a zagrożenie często może wynikać ze sposobu lub warunków wykonywania pracy.

Szczepienia pracownicze dotyczą przede wszystkim pracowników wykonujących poniższe prace:

  • przy produkcji i dystrybucji żywności;
  • przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi;
  • wymagające kontaktu z glebą lub związane z hodowlą zwierząt;
  • związane z kontaktem z krwią oraz innymi płynami ustrojowymi człowieka.

Pracodawca zobowiązany jest informowania pracowników o szczepieniach zalecanych na ich stanowiskach pracy oraz zapewnienia ich realizacji. Koszt szczepień ponosi pracodawca.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników (Dz. U. 2012 poz.40).

Szczepienia pracownicze mogą być wykonywane podczas wizyty w Poradniach Medycyny Pracy Centrum ATTIS oraz w siedzibie firmy podczas akcji szczepień wyjazdowych.

Opieka profilaktyczna na własny wniosek pobierz wniosek 

 

Lek. med. Danuta Paśnicka
Kierownik Działu Ambulatoryjnych
Świadczeń Zdrowotnych

KONTAKT

Medycyna pracy

Poradnie:

ul. Górczewska 89 (Wola)
czynna w dni powszednie w godz. 7 – 15
tel. 22 321 12 38
napisz

ul. Grochowska 278 (Praga)
czynna w dni powszednie w godz. 7 – 18
tel. 22 870 65 64
napisz

ul. Pawińskiego 2 (Ochota)
czynna w dni powszednie w godz. 7 – 15
tel. 22 257 04 06
napisz

ul. Nowogrodzka 62 A (Śródmieście)
przeniesiona na do filii przy ul. Pawińskiego 2,
tel. 22 257 04 06
napisz

Psychologia pracy

ul. Pawińskiego 2 (Ochota)
czynna: 7.30-15.00
tel. 22 257 04 34
napisz

Fizjologia pracy

ul. Górczewska 89 (Wola)
(st. piel. sł. med. pracy Alicja Siedlecka)
rejestracja  od poniedziałku do piątku w godz. 8-13
tel. 22 321 12 92