Pomoc psychologiczna obejmuje kompleksową opieką psychologiczną pacjentów i ich bliskich.
Opieka psychologiczna jest kierowana również do pacjentek ZDROWIA KOBIETY na każdym etapie ich choroby tj. w trakcie diagnozy, hospitalizacji czy leczenia w trybie ambulatoryjnym.

Formy opieki psychologicznej

 

 • INTERWENCJA KRYZYSOWA

  jest to doraźna pomoc psychologiczna, adresowana do kobiet, które dowiadują się o diagnozie choroby nowotworowej lub znajdują się w kryzysowym momencie jej przebiegu (np. wznowa).

 • TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

  terapia prowadzona jest w cyklu kilku spotkań, podczas których omawiane są aktualne trudności kobiet zmagających się z chorobą. Jednocześnie z terapii mogą skorzystać także osoby bliskie i rodzina pacjentek, którym także trudno jest radzić sobie z chorobą bliskiej im osoby.

 • GRUPA WSPARCIA dla PACJENTEK

  to spotkania grupowe, które mają na celu wspieranie psychologiczne pacjentek na każdym etapie ich choroby.

 • GRUPA WSPARCIA dla RODZIN i BLISKICH

  spotkania grupowe mają na celu wspieranie psychologiczne rodzin w obliczu choroby nowotworowej bliskiej im osoby.

 • TERAPIA OSÓB W ŻAŁOBIE

  terapia kierowana do osób po utracie bliskiej im osoby.

Prowadzone są także działania dydaktyczne (wykłady, warsztaty umiejętności psychologicznych).

 

Wszystkie działania z zakresu opieki psychologicznej są pełnopłatne.

KONTAKT

Informacja i zapisy

505 565 354