W Centrum ATTIS podstawową opieką zdrowotną (POZ ) otaczamy dorosłych oraz dzieci i młodzież.

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są przez lekarzy POZ  oraz pielęgniarki
i położne POZ. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej – nazywani też lekarzami pierwszego kontaktu lub lekarzami rodzinnymi – to najczęściej lekarze medycyny rodzinnej, lekarze medycyny ogólnej, lekarze chorób wewnętrznych (interniści) oraz lekarze pediatrzy.

 

PACJENTOM DOROSŁYM udzielamy świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:
 
w Poradni Centrum ATTIS ul. Górczewska 89
w Poradni Centrum ATTIS ul. Pawińskiego 2
w Poradni Centrum ATTIS ul. Śliska 5
w Poradni Centrum ATTIS ul. Grochowska 278
 

 

Dzieci i młodzież zapraszamy do Centrum Opieki nad Rodziną przy ul. Górczewskiej 89.

 

Lek. med. Danuta Paśnicka
Kierownik Działu Ambulatoryjnych
Świadczeń Zdrowotnych

 

KONTAKT

Rejestracja – wizyty lekarskie dla dorosłych

(22) 321 12 11-14

Poradnia Centrum ATTIS ul. Górczewska 89

napisz do rejestracji

Poradnia Centrum ATTIS ul. Pawińskiego 2

napisz do rejestracji

Poradnia Centrum ATTIS ul. Śliska 5

napisz do rejestracji

Poradnia Centrum ATTIS ul. Grochowska 278

napisz do rejestracji

 

Koordynator w POZ

Martyna Chatkiewicz, tel. 532 394 839

 

Centrum Opieki nad Rodziną

Rejestracja Dzieci Zdrowych: (22) 321 14 99

Rejestracja Dzieci Chorych: (22) 321 14 97

 

Położna środowiskowa

 (22) 321 12 43