W Centrum ATTIS podstawową opieką zdrowotną (POZ ) otaczamy dorosłych oraz dzieci i młodzież.

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są przez lekarzy POZ  oraz pielęgniarki
i położne POZ. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej – nazywani też lekarzami pierwszego kontaktu lub lekarzami rodzinnymi – to najczęściej lekarze medycyny rodzinnej, lekarze medycyny ogólnej, lekarze chorób wewnętrznych (interniści) oraz lekarze pediatrzy.

 

PACJENTOM DOROSŁYM udzielamy świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:
 
w Poradni Centrum ATTIS ul. Górczewska 89
w Poradni Centrum ATTIS ul. Pawińskiego 2
w Poradni Centrum ATTIS ul. Śliska 5
w Poradni Centrum ATTIS ul. Grochowska 278
 

 

Dzieci i młodzież zapraszamy do Centrum Opieki nad Rodziną przy ul. Górczewskiej 89.

 

Lek. med. Danuta Paśnicka
Kierownik Działu Ambulatoryjnych
Świadczeń Zdrowotnych

 

KONTAKT

Infolinia – Rejestracja do wszystkich przychodni

wizyty lekarskie dla dorosłych

22 321 12 11
22 321 12 12
22 321 12 13
22 321 12 14

Poradnia Centrum ATTIS ul. Górczewska 89

napisz do rejestracji

Poradnia Centrum ATTIS ul. Pawińskiego 2

napisz do rejestracji

Poradnia Centrum ATTIS ul. Śliska 5

napisz do rejestracji

Poradnia Centrum ATTIS ul. Grochowska 278

napisz do rejestracji

 

Koordynator w POZ

Martyna Chatkiewicz, tel. 532 394 839
Katarzyna Janczak, tel. 532 398 622

 

Centrum Opieki nad Rodziną

Rejestracja Dzieci Zdrowych: 22 321 14 99

Rejestracja Dzieci Chorych: 22 321 14 97

 

Położna środowiskowa

 22 321 12 43