To jest miejsce, w którym może i powinna rozpoczynać się droga pacjentki od podejrzenia choroby, poprzez pełną diagnostykę, aż do zaplanowania i wdrożenia optymalnego leczenia.

Pacjentki mają zapewnioną opiekę po leczeniu operacyjnym także wtedy, kiedy wymagają pooperacyjnego leczenia zachowawczego takiego jak hormonoterapia oraz obserwacji i badań kontrolnych po zakończonej terapii. W razie potrzeby możliwe jest także prowadzenie leczenia w przypadku nawrotu choroby.

Poradnia Onkologiczna korzysta z pełnego zaplecza diagnostycznego w Centrum ATTIS. Na miejscu wykonywane są mammografia i inne badania radiologiczne, USG oraz badania krwi. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu możliwe jest przeprowadzanie biopsji piersi i węzłów chłonnych, jak również diagnostyka chorób narządów płciowych.

W Poradni pracują:

Onkolodzy kliniczni

odpowiedzialni za właściwe zaplanowanie badań, interpretację wyników, kwalifikację do optymalnego leczenia oraz obserwację po zakończonej terapii

Ginekolog-onkolog

sprawujący analogiczną do prowadzonej przez onkologów klinicznych opiekę nad chorymi na nowotwory narządów płciowych

Chirurg-onkolog

wykonujący biopsje niezbędne do postawienia pełnego rozpoznania choroby, kwalifikujący do operacji i wykonujący wraz z zespołem niezbędne zabiegi

Nasi lekarze:

Elżbieta Brewczyńska – Lekarz specjalista onkolog kliniczny

Tadeusz Denisso – Lekarz specjalista onkologii klinicznej

Anna Drzazgowska – Zachara – Lekarz specjalista chemioterapii nowotworów

dr n. med. Maria Górnaś – Lekarz specjalista onkolog kliniczny

Izabela Ziółkowska-Seta – Lekarz specjalista ginekologii i ginekologii onkologicznej

KONTAKT

Poradnia: Recepcja – 22 321 -14-75

Zakład Onkologii Kobiecej:

Sekretariat:  22 321-13-70

Pokój Lekarski: 22 321-13-77

Konsola pielęgniarek: 22 321-13-37;
  22 321-13 38;