To jest miejsce, w którym może i powinna rozpoczynać się droga pacjentki od podejrzenia choroby, poprzez pełną diagnostykę, aż do zaplanowania i wdrożenia optymalnego leczenia.

Pacjentki mają zapewnioną opiekę po leczeniu operacyjnym także wtedy, kiedy wymagają pooperacyjnego leczenia zachowawczego takiego jak hormonoterapia oraz obserwacji i badań kontrolnych po zakończonej terapii. W razie potrzeby możliwe jest także prowadzenie leczenia w przypadku nawrotu choroby.

Poradnia Onkologiczna korzysta z pełnego zaplecza diagnostycznego w Centrum ATTIS. Na miejscu wykonywane są mammografia i inne badania radiologiczne, USG oraz badania krwi. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu możliwe jest przeprowadzanie biopsji piersi i węzłów chłonnych, jak również diagnostyka chorób narządów płciowych.

W Poradni pracują:

Onkolodzy kliniczni

odpowiedzialni za właściwe zaplanowanie badań, interpretację wyników, kwalifikację do optymalnego leczenia oraz obserwację po zakończonej terapii

Ginekolog-onkolog

sprawujący analogiczną do prowadzonej przez onkologów klinicznych opiekę nad chorymi na nowotwory narządów płciowych

Chirurg-onkolog

wykonujący biopsje niezbędne do postawienia pełnego rozpoznania choroby, kwalifikujący do operacji i wykonujący wraz z zespołem niezbędne zabiegi

Nasi lekarze:

Elżbieta Brewczyńska – Lekarz specjalista onkolog kliniczny

Tadeusz Denisso – Lekarz specjalista onkologii klinicznej

Anna Drzazgowska – Zachara – Lekarz specjalista chemioterapii nowotworów

dr n. med. Maria Górnaś – Lekarz specjalista onkolog kliniczny

Beata Mitręga-Korab – Lekarz specjalista chirurg onkolog

Ewa Szombara  – Lekarz specjalista onkologii klinicznej

Piotr Saniewski – Lekarz specjalista onkologii klinicznej

dr hab. n. med. Zoran Stojčev – Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
Dyrektor Medyczny Radomskiego Centrum Onkologii
Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej Radomskiego Centrum Onkologii

 

KONTAKT

Poradnia

Recepcja  22 321 -14-75

Zakład Onkologii Kobiecej

Sekretariat  22 321 13 70

Pokój Lekarski 22 321 13 77

Konsola pielęgniarek 
22 321 13 37;
  22 321 13 38;
  22 321 13 39;