PROFILAKTYKA RAKA PIERSI (mammografia)

Bezpłatne badania w ramach programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ.

Na badania nie obowiązują skierowania.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
  • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2,
  • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Bezpłatne badania w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego.

Na badania nie obowiązują skierowania.

Z bezpłatnego badania mammograficznego oraz edukacji w zakresie samobadania piersi mogą skorzystać mieszkanki Mazowsza w wieku 40-49 lat. Informacja 608 594 770 w godz. 10-14. Czytaj dalej.

 

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY (cytologia)

Bezpłatne badania w ramach programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ.

Na badania nie obowiązują skierowania.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

 • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
 • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Każda kobieta powinna regularnie wykonywać badania cytologiczne, przynajmniej raz na trzy lata. Rak szyjki macicy przez dłuższy czas nie daje żadnych objawów.
Dlatego WAŻNE jest badanie, które pozwala ocenić stan szyjki macicy i wykryć najmniejsze zmiany.

 

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Bezpłatne badania w ramach programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ.

Program skierowany do osób mających: 35 lat (1987 r.), 40 lat (1982 r.), 45 lat (1977 r.), 50 lat (1972 r.), 55 lat (1967 r.).

Jak skorzystać z programu?

 1.            Weź ankietę z rejestracji w Centrum Attis lub pobierz tuaj.
 2.            Umów się na wizytę do lekarza POZ .

Co Cię czeka w ramach programu :

Wizyta u lekarza POZ  : na której lekarz przeprowadzi wywiad w kierunku ryzyka występowania chorób układu krążenia, przeprowadzi badanie fizykalne, które obejmuje pomiar: ciśnienia tętniczego krwi, tętna, masy ciała, wzrostu, obwodu ramienia i pasa, ocena BMI ( współczynnik masy ciała) oraz wyda skierowanie na badania biochemiczne krwi.

Badania wg zleceń lekarza  wykonasz w  PUNKCIE POBRAŃ Centrum Attis, ul. Górczewska 89 w Warszawie.

Gdy  lekarz otrzyma Twoje wyniki badań, koordynator POZ, skontaktuje się z Tobą w celu umówienia teleporady w dogodnym dla Ciebie terminie.

Teleporada z lekarzem POZ : lekarz omówi z Tobą wyniki badań, zakwalifikuje Cię do odpowiedniej grupy ryzyka oraz oceni globalne ryzyko wystąpienia w przyszłości incydentu sercowo-naczyniowego według klasyfikacji SCORE. W razie potrzeby skieruje na dalszą diagnostykę lub leczenie do lekarza specjalisty.

Miejsce realizacji programu:
siedziba Centrum ATTIS w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89.

KONTAKT

Profilaktyka raka piersi

Poradnia Zdrowie Kobiety  przy ul. Górczewskiej 89
22 321 12 98

Profilaktyka raka szyjki macicy

Poradna Ginekologiczo-Położnicza

 • ul. Górczewska 89              22 321 12 43
 • ul. Pawińskiego 2               22 257 04 07 

 

Profilaktyka chorób układu krążenia

Koordynator w POZ

Martyna Chatkiewicz, tel. 532 394 839
Katarzyna Janczak, tel. 532 398 622