PROFILAKTYKA RAKA PIERSI (mammografia)

Bezpłatne badania w ramach programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ.

Na badania nie obowiązują skierowania.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
  • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2,
  • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Bezpłatne badania w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego.

Na badania nie obowiązują skierowania.

Z bezpłatnego badania mammograficznego oraz edukacji w zakresie samobadania piersi mogą skorzystać mieszkanki Mazowsza w wieku 40-49 lat. Czytaj dalej.

 

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY (cytologia)

Bezpłatne badania w ramach programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ.

Na badania nie obowiązują skierowania.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

 • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
 • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Każda kobieta powinna regularnie wykonywać badania cytologiczne, przynajmniej raz na trzy lata. Rak szyjki macicy przez dłuższy czas nie daje żadnych objawów.
Dlatego WAŻNE jest badanie, które pozwala ocenić stan szyjki macicy i wykryć najmniejsze zmiany.

 

KONTAKT

Profilaktyka raka piersi

Poradnia Zdrowie Kobiety  przy ul. Górczewskiej 89
(22) 321 12 98

Profilaktyka raka szyjki macicy

Poradna Ginekologiczo-Położnicza

 • ul. Górczewska 89              (22) 321 12 43
 • ul. Pawińskiego 2               (22) 257 04 07