Dokumenty przetargowe DFA.26.ZP.U.7.2021

Dokumenty przetargowe pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi 2 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty    

Dokumenty przetargowe Pytania i odpowiedzi Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup aparatu RTG z wyposażeniem oraz adaptacyjne prace remontowe pomieszczeń Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi 2 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze ofert

Zapytanie ofertowe . Zakup aparatu RTG z wyposażeniem oraz adaptacyjne prace remontowe pomieszczeń Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi II Zmiana terminu składania ofert, Pytania i odpowiedzi III Pytania i odpowiedzi IV Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dokumenty przetargowe DFA.26.ZP.D.13.2020 Zmiana treści SIWZ Pytania i odpowiedzi Zmiana II treści SIWZ Protokół z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze ofert  

Dokumenty przetargowe DFA.26.ZP.U.17.2020 Zmieniony zał nr 6 formularz ilościowo-cenowy Pytania i odpowiedzi Protokół z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty  

Dokumenty przetargowe DFA.26.ZP.D.16.2020 Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi Zmiana treści SIWZ Protokół z otwarcia ofert Zawiadomienie o unieważnieniu

Page 1 of 31 2 3

DZIAŁ FINANSÓW I ADMINISTRACJI

ul. Górczewska 89, Warszawa
tel. (22) 321 14 67
tel/fax. (22) 321 14 70
napisz

Recepcja        +48 22 3211211