Dokumenty przetargowe Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi uzupełnienie Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Sprzedaż aparatu RTG Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumenty przetargowe Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie  

Dokumenty przetargowe Pytania i odpowiedzi Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Dokumenty przetargowe ZMIENIONY załącznik nr 4 do SWZ Zawiadomienie o zmianie treści SWZ Pytania i odpowiedzi Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie zadań nr: 3, 4, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 25, 26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sprostowanie zawiadomienie o…

Dokumenty przetargowe Pytania i odpowiedzi Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty  

  Dokumenty przetargowe DFA.26.ZP.U.7.2021 Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi II Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o wyniku postępowania  

Dokumenty przetargowe pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi 2 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty    

Page 2 of 5 1 2 3 4 5

DZIAŁ FINANSÓW I ADMINISTRACJI

ul. Górczewska 89, Warszawa
tel. (22) 321 14 67
tel/fax. (22) 321 14 70
napisz

Recepcja        +48 22 3211211