Dokumenty przetargowe Pytania i odpowiedzi Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup aparatu RTG z wyposażeniem oraz adaptacyjne prace remontowe pomieszczeń Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi 2 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze ofert

Zapytanie ofertowe . Zakup aparatu RTG z wyposażeniem oraz adaptacyjne prace remontowe pomieszczeń Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi II Zmiana terminu składania ofert, Pytania i odpowiedzi III Pytania i odpowiedzi IV Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dokumenty przetargowe DFA.26.ZP.D.13.2020 Zmiana treści SIWZ Pytania i odpowiedzi Zmiana II treści SIWZ Protokół z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze ofert  

Dokumenty przetargowe DFA.26.ZP.U.17.2020 Zmieniony zał nr 6 formularz ilościowo-cenowy Pytania i odpowiedzi Protokół z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty  

Dokumenty przetargowe DFA.26.ZP.D.16.2020 Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi Zmiana treści SIWZ Protokół z otwarcia ofert Zawiadomienie o unieważnieniu

Dokumenty przetargowe Odpowiedzi na pytania Protokół z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty    

Dokumenty przetargowe  Pytania i odpowiedzi Odpowiedzi na pytania II, ogłoszenie o zmianie Protokół z otwarcia ofert Wniosek o przedłużenie ważności ofert zawiadomienie o unieważnieniu postęp zawiadomienie o wyborze ofert na str int Zawiad. o wyborze ofert i o unieważnieniu post. 2

Page 3 of 5 1 2 3 4 5

DZIAŁ FINANSÓW I ADMINISTRACJI

ul. Górczewska 89, Warszawa
tel. (22) 321 14 67
tel/fax. (22) 321 14 70
napisz

Recepcja        +48 22 3211211