Badania psychologiczne osobowości i przydatności zawodowej w pełnym zakresie

Badania psychologiczne kierowców (tzw. psychotechnika)

 • zawodowych, prowadzących: ciężarówki, autobusy,
  busy, taksówki
 • pojazdów uprzywilejowanych w ruchu
 • pojazdów służbowych
 • kandydatów na kurs prawa jazdy kat.: C, CE, D, DE
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • osób skierowanych na badanie z Urzędu po
  przekroczeniu limitu punktów karnych
 • sprawców wypadków drogowych
 • prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub
  innych środków psychoaktywnych

Badania operatorów

 • wózków: widłowych,
  akumulatorowych, jezdniowych,
  meleksów
 • suwnic
 • maszyn w ruchu
 • koparek, koparko-ładowarek,
  ładowarek
 • dźwigów
 • żurawi wieżowych
 • maszyn budowlanych, drogowych
  i wiertniczych
 • do pracy na wysokości

Badania psychologiczne na broń

 • gazową i bojową – do ochrony osobistej, osób i mienia
 • myśliwską do celów łowieckich
 • sportową (palną i pneumatyczną)
 • do rekonstrukcji historycznych
 • kolekcjonerską
 • pamiątkową
 • szkoleniową

Badania psychologiczne

 • Sędziów
 • Prokuratorów
 • Kuratorów
 • Komorników
 • Detektywów
 • Służby Leśnej
 • Straży Gminnej i Miejskiej
 • Inspektorów Transportu Drogowego Agentów Ochrony Kwalifikowanej

Ponadto wykonujemy badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (tzw. ciemnia)

Jak wygląda badanie?

Badanie psychologiczne trwa od godziny do około dwóch godzin (w zależności od tempa pracy badanego) i bada trzy obszary funkcjonowania osoby:

 • predyspozycje danej osoby do wykonywania określonego zawodu (z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach)
 • sprawność intelektualną (koncentracja oraz logiczne myślenie)
 • sprawność motoryczną (koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz refleks)

Jak przygotować się do badania?

 • Jeśli posiadasz, to weź ze sobą skierowanie na badanie (od lekarza, pracodawcy lub z urzędu w zależności od rodzaju badania)
 • Obowiązkowo zabierz ze sobą dokument potwierdzający twoją tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport)
 • Bądź wypoczęty i zdrowy (pamiętaj, że badanie nie może się odbyć podczas zwolnienia lekarskiego!)
 • Przez 48 godzin przed badaniem nie spożywaj alkoholu
 • Jeśli używasz, to zabierz ze sobą okulary lub soczewki
 • Załóż obuwie na płaskiej podeszwie

Na czym nam zależy?

Pracownia Psychologii Pracy Centrum ATTIS to miejsce, w którym kładziemy nacisk na komfortowe warunki pracy dla badanych. Staramy się stworzyć przyjazną i spokojną atmosferę umożliwiającą miarodajny wynik badania psychologicznego. Każdy klient jest traktowanych indywidualnie i z szacunkiem. Badania są przeprowadzane osobno lub w bardzo małych grupach. Kładziemy nacisk na wytłumaczenie powodu wykonywania każdego zadania oraz na informacje zwrotne po badaniu. Zależy nam, by badany był świadomy celu oraz efektów swojej pracy

Nasz zespół

Koordynator Pracowni Psychologii Pracy – psycholog mgr Joanna Kirejczyk

Psycholog mgr Joanna Zeman

 

KONTAKT

Psychologia pracy

ul. Pawińskiego 2 (Ochota)
czynna: 7.30-15.00
tel. 22 257 04 34
Fax 22 257 04 33
psychologia@attis.com.pl