W skład Centrum ATTIS Sp. z o. o. wchodzi kompleks ambulatoryjno-szpitalny z siedzibą przy ul. Górczewskiej 89 obejmujący:

 • Poradnie Lekarskie,
 • Centrum Opieki nad Rodziną,
 • Szpital Opieki Krótkoterminowej: Zakład Chorób Wewnętrznych, Zakład Chirurgiczny Ogólny, Zakład Onkologii Kobiecej Zdrowie Kobiety, Zakład Rehabilitacji

oraz zespół czterech ogólnodostępnych Poradni Lekarskich zlokalizowanych na terenie warszawskich dzielnic przy ul. Nowogrodzkiej 62a, ul. Śliskiej 5, ul. Pawińskiego 2,
ul. Grochowskiej 278.

Każda z poradni oddaje do dyspozycji pacjentów gabinety lekarskie w następujących dziedzinach medycznych:

 • podstawowa opieka zdrowotna
 • medycyna pracy,
 • okulistyka,
 • otolaryngologia,
 • neurologia,
 • ginekologia,
 • inne specjalistyczne, zróżnicowane dla każdej poradni.

Wszędzie dostępna jest szeroka baza diagnostyczna. W każdej poradni spółki znajduje się gabinet pobrań, gdzie na miejscu pobierany jest materiał biologiczny do badań laboratoryjnych, a także gabinety EKG, audiometrii i spirometrii.

Badania w zakresie diagnostyki medycznej i laboratoryjnej świadczone są w oparciu o własne laboratorium analityczne i pracownie diagnostyczne oraz Poradnię Psychologii Pracy.

 • Szpital

  Kontakt:

  • Izba Przyjęć: (22) 321 13 02 (całodobowo)
  • Punkt Konsultacyjny Zakładu Operacyjno Zabiegowego:
   (22) 321 14 14 (8:00-18:00)
  • Recepcja Oddziałów Operacyjno-zabiegowych: (22) 321 14 14
   (poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 18:00)
  • Recepcja – Rehabilitacja: (22) 321 13 40
   (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 18:00)
  • Sekretariat Oddziału Chorób Wewnętrznych: (22) 32 1 13 30

 • Wola

  Kontakt

  • czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 – 18:00
  • Informacja ogólna: (22) 321 12 15
  • Rejestracja telefoniczna wizyt lekarskich: (22) 321 12 11-14
   adres e-mail: rejestracja@attis.com.pl
  • Gabinet  zabiegowy: (22) 321 12 30
  • Pielęgniarka środowiskowa: (22) 321 12 05
  • Położna środowiskowa: (22) 321 12 05
  • Rejestracja telefoniczna ginekologiczna: (22) 321 12 43
  • Recepcja Laboratorium: (22) 321 12 75
  • Kierownik przychodni: (22) 321 12 07
  • MEDYCYNA PRACY : (22) 321 12 38
   adres e-mail: medycyna.pracy@attis.com.pl

 • Ochota

  Kontakt

  • czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 – 18:00
  • Rejestracja telefoniczna wizyt lekarskich: (22) 321 12 11-14
   adres e-mail: rejpaw@attis.com.pl
  • Gabinet Zabiegowy i Pielęgniarka środowiskowo–rodzinna: (22) 257 04 30
  • Punkt pobrań: (22) 257 04 16
  • Poradnia Ginekologiczna: (22)-257 04 07
  • Kierownik przychodni: (22) 257 04 28
  • MEDYCYNA PRACY : (22) 257 04 06
   adres e-mail: medycyna.pawinskiego@attis.com.pl

 • Śródmieście – Nowogrodzka

  Kontakt

  • czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 – 18:00
  • Rejestracja telefoniczna wizyt lekarskich: (22) 321 12 11-14
   adres e-mail: nowogrodzka@attis.com.pl
  • Rejestracja Poradni Onkologicznej: (22) 831 60 12
  • Gabinet Zabiegowy: (22) 622 40 59
  • Pielęgniarka środowiskowa: (22) 622 40 59
  • Kierownik przychodni: (22) 463 81 04
  • Stomatologia: (22) 463 80 93
  • MEDYCYNA PRACY 4 piętro: (22) 463 80 95
   adres e-mail: mpnowogrodzka@attis.com.pl

 • Śródmieście – Śliska

  Kontakt

  • czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 – 18:00
  • Rejestracja ogólna i informacja: (22) 321 12 11-14; (22) 316 38 38
   adres e-mail: rejsliska@attis.com.pl
  • Gabinet Zabiegowy: (22) 316 38 23
  • Pielęgniarka środowiskowa: (22) 316 38 23
  • Poradnia Rehabilitacji i Fizykoterapia: (22) 316 38 19
  • Kierownik przychodni:  (22) 316 38 14

 • Praga

  Kontakt

  • czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 – 18:00
  • Rejestracja ogólna i informacja: (22) 813 68 83;
   adres e-mail: grochowska@attis.com.pl
  • Rejestracja stomatologiczna: (22) 870 66 04
  • Gabinet Zabiegowy: (22) 813 68 83 w. 111
  • Pielęgniarka środowiskowa: (22) 813 68 83 w. 115
  • Kierownik przychodni: (22) 810 68 35
  • MEDYCYNA PRACY: (22) 870 65 64

 • Psychologia pracy

  Kontakt

  • czynna w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:30
  • Rejestracja i Informacja: (22) 257 04 34;
   adres e-mail: psychologia@attis.com.pl

   

 • Opieka nad rodziną

  Kontakt

  • czynna w dni powszednie w godzinach 8:00 – 18:00
  • Rejestracja Dzieci Zdrowych: (22) 321 14 99
  • Rejestracja Dzieci Chorych: (22) 321 14 97
  • Recepcja Rehabilitacji: (22) 321 13 40